Donderdag 5 september 2019, van 16:00 tot 19:00 uur (in de pauze wordt een maaltijd geserveerd)

Stadshuis Nieuwegein
Stadhuisplein 1
3431 LZ Nieuwegein

In 2021 wordt het Gemeentefonds herzien. In dat kader vinden momenteel diverse herijkingsonderzoeken plaats. De uitkomsten van die onderzoeken worden begin 2020 verwacht. Daarop vooruitlopend wordt dit najaar al een aantal bestuurlijke afwegingen gemaakt, die door de onderzoekers zullen worden meegenomen bij het ontwikkelen van de nieuwe verdeelmodellen.

De VNG organiseert diverse regiobijeenkomsten over deze zogeheten herziening financiële verhouding. De bijeenkomst voor de  regio Utrecht wordt gehouden op 5 september in het Stadshuis van Nieuwegein. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de VNG, in samenwerking met de VNG Utrecht. Deelnemende gemeentebestuurders zullen hier worden bijgepraat over de stand van zaken van de herziening en kunnen hun mening geven over de onderwerpen waarover dit najaar moet worden besloten:

  • Clusterindeling van het gemeentefonds;
  • De manier waarop de verdeling omgaat met de overhead van gemeenten;
  • Het beoordelingskader om te kunnen beoordelen of de nieuwe verdeling een verbetering is;
  • Regionalisering;
  • Punten uit advies ROB;
  • De mate van verevening van eigen inkomsten van gemeenten in de verdeling;
  • De omvang van de clusters;
  • Beoordeling van de herverdeeleffecten;
  • Manier waarop wordt omgegaan met ‘outliers’.

Tijdens de bijeenkomst is er vanzelfsprekend volop gelegenheid voor discussie over de vraag hoe de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om kan gaan met de uitkomsten van de nieuwe verdeelmodellen. De resultaten hiervan worden uiteindelijk op hoofdlijnen meegegeven aan de VNG-commissies die het VNG-bestuur hierover adviseren.

In verband met de organisatie wordt u verzocht u vooraf aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar verdelen@vng.nl.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.