Donderdag 6 februari 2020, van 17.00 tot 19.00 uur (met aansluitend buffet)

Raadzaal Stadshuis Nieuwegein
Stadsplein 1
3431 LZ Nieuwegein

Een bijeenkomst van de gemeente Nieuwegein in samenwerking met de VNG Utrecht over de wijze waarop samenwerking in de informatiesamenleving vorm en inhoud kan worden gegeven.

Achtergrondinformatie
Het afgelopen decennium is de digitalisering in een stroomversnelling geraakt die nog lang niet voorbij is. Data en technologie scheppen mogelijkheden voor gemeenten om hun maatschappelijke taken nog beter uit te voeren, maar ze leiden ook tot nieuwe verplichtingen en steeds hogere verwachtingen van inwoners, ondernemers en ketenpartners. Relevante expertise is schaars en er is altijd gebrek aan tijd en capaciteit. Samenwerking biedt hier kansen.

Met deze bijeenkomst brengen we burgemeesters, wethouders, raadsleden en griffiers bij elkaar om te verkennen welke mogelijkheden zij zien om samen op te trekken. Twee sprekers met verstand van zaken begeleiden ons daarbij.
Als manager Samen Organiseren van VNG-Realisatie kent Patricia Vogel de valkuilen en succesfactoren van gemeentelijk samenwerken zeer goed. Ruben Dood is directeur dienstverlenging en informatieverstrekking bij het CBS. In die rol is hij verantwoordelijk voor de urban data centers die gemeenten helpen data in te zetten om hun beleid te versterken.

Grote datalekkenspel

De gemeente Nieuwegein heeft een serious game ontwikkeld om medewerkers bewust te maken van hun rol in het veiligstellen van privacy: het Grote Datalekkenspel. Privacy raakt immers bijna iedereen binnen een gemeente, maar de AVG is desondanks een wet waar medewerkers liever met een grote boog omheen lopen. Het Grote Datalekkenspel vergroot het bewustzijn binnen gemeentelijke organisaties over het belang en de bescherming van privacy.

Na succesvolle toepassing binnen Nieuwegein, is het spel inmiddels gedeeld met bijna 100 andere gemeenten, die het willen gebruiken in hun eigen bewustwordingscampagnes. Als deelnemer aan de Bestuurlijke bijeenkomst Samenwerken in de Informatiesamenleving ontvangt ook u een exemplaar van het Grote Datalekkenspel.

Programma
17.00 uur inloop
17.30 uur opening

  1. interactieve sessie met Patricia Vogel
  2. interactieve sessie met Ruben Dood

19.00 uur buffet
19.30 uur sluiting

We willen deze bijeenkomst gebruiken om met elkaar een stap te zetten richting verdere samenwerking in onze regio. We kijken uit naar een inspirerende avond en we hopen u op 6 februari te mogen verwelkomen in het stadshuis van Nieuwegein. Aansluitend bieden de gemeente Nieuwegein en de VNG Utrecht de bezoekers van de bijeenkomst een buffet aan. In verband met de cateringafspraken is aanmelding daarvoor nodig.

Nota bene: op een later moment volgt een vergelijkbare bijeenkomst voor gemeentesecretarissen, directeuren bedrijfsvoering, managers en beleidsadviseurs Informatiebeleid.

Zet in uw agenda

Hieronder kunt u zich inschrijven. Deelname is gratis. Wel hierbij het dringende verzoek om, indien u onverhoopt toch verhinderd bent, dit uiterlijk twee dagen voor aanvang van de bijeenkomst bij ons te melden. Dit kan via secretariaat@vngutrecht.nl. 

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.