Woensdag 13 februari 2019, van 16.00 uur tot 19.30 uur
Stadhuis Nieuwegein
Stadsplein 1
3431 LZ  Nieuwegein

Een bijeenkomst van de VNG afdeling Utrecht en de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de Meerjarenvisie 2020-2024. Deze meerjarenvisie is bepalend voor de agenda van de komende jaren en geeft richting aan het werk van de VNG.

Wat zijn de opgaven waar gemeenten in Utrecht volgens u de komende jaren voor staan? Burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen en griffiers zijn van harte uitgenodigd om hier met elkaar en met Jantine Kriens over in gesprek te gaan.

Onderwerpen die aan de orde gaan komen zijn:

  • ‘Klimaat en energie” (in brede zin en dus met inbegrip van ruimtelijke ontwikkeling, energietransitie en klimaatadaptatie; een en ander ook voor wat betreft de rol van gemeenten en hun inwoners;
  • ‘Anders besturen’, dus (andere) vormen van besturen en mogelijke taakdifferentiatie, met daarbij ook de participatie van inwoners bij overheidsprocessen inwonersparticipatie);
  • ‘Woningbouwopgaven’, mede gezien de gevolgen van de veranderende bevolkingssamenstelling, demografische ontwikkelingen en de veranderende relatie stad – platteland;
  • ‘Informatiesamenleving’, met name waar het gaat om aspecten van dienstverlening, normen en waarden (ethiek), maar geen technische zaken.

De bijeenkomst is onderdeel van een reeks discussiebijeenkomsten, die door het hele land worden georganiseerd door de VNG en haar provinciale afdelingen.

Zet in uw agenda

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.