Donderdag 10 maart 2022, van 13.00 tot 17.00 uur
Raadszaal Stadshuis Nieuwegein (Stadsplein 1, Nieuwegein) én Online

Ouderen vormen een steeds groter deel van de bevolking. Dit stelt ons voor grote maatschappelijke uitdagingen. Over twintig jaar zijn er bijvoorbeeld naar schatting 2,5 miljoen 75+’ers; dat zijn er bijna twee keer zoveel als nu. Nu zijn er één miljoen mensen boven de 80 jaar. In 2040 is dit aantal verdubbeld.
Het aantal mensen met dementie kan stijgen naar een half miljoen. En mensen willen vanzelfsprekend zo lang en gezond mogelijk wonen in een door hen gekozen omgeving.

Het vraagt om een nieuwe inrichting van huisvesting, gezondheidszorg en sociaal domein. De komende twintig jaar zal er veel moeten gebeuren om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dit wordt landelijk aangezwengeld door de Taskforce Wonen en Zorg.

De conferentie ‘Thuis in de samenleving – wonen, zorg, welzijn ouderen 2040’ van het Kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) vormt de aftrap voor een meerjarenprogramma in de provincie Utrecht om integraal te werken aan wonen, zorg en welzijn. Gemeenten vervullen hierbij een regierol en staan voor de opgave vanuit een duidelijke woonzorgvisie de vertaling te maken naar plannen en uitvoering, op basis van goede afspraken met alle partijen die betrokken zijn. De conferentie is bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten, aanbieders van huisvesting, zorg, welzijn, (senioren)adviesraden, verzekeraars/zorgkantoren en andere betrokkenen.

Programma

Sprekers zijn onder andere Hans Adriani (wethouder Gemeente Nieuwegein, voorzitter landelijke Taskforce Wonen en Zorg), Betsy de Keizer (lid ouderendelegatie), Truusje van der Linden (lid directieraad U Centraal) en Martin den Hartog (voorzitter Raad van Bestuur AxionContinu).

Het definitieve programma ontvangt u in een uitnodiging die eind januari zal worden verstuurd.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.