Donderdag 16 november, 13.00 – 17.00 uur (lunch vanaf 12.00 uur en netwerkborrel na afloop)

Provinciehuis Groningen
Martinikerkhof 12
9712 JG Groningen

De provincie Groningen, het ministerie van BZK, de VNG en het IPO organiseren op 16 november een bijeenkomst over interbestuurlijk toezicht. De afgelopen jaren is gewerkt aan de doorontwikkeling en professionalisering van het interbestuurlijk toezicht. Dat gebeurde langs de lijnen van de door het rijk, het IPO en de VNG opgestelde Agenda Toekomst Toezicht. In deze bijeenkomst wisselen we ervaringen uit en gaan we in gesprek over het vervolg.

Demissionar minister Hanke Bruins Slot (BZK) houdt een speech over onder meer de opbrengst en het vervolg van de Agenda Toekomst (interbestuurlijk) Toezicht. Professor Thomas Schillemans geeft vervolgens zijn visie op de Groninger maatwerkaanpak van het interbestuurlijk toezicht. Daarna kunt u kiezen uit 6 interactieve deelsessies waarin wetenschappers en vakmensen uit de toezichtspraktijk met u in gesprek gaan over de verschillende aspecten en dilemma’s van het interbestuurlijk toezicht.

Meer informatie over het programma en een mogelijkheid om aan te melden volgen later. Maar noteer nu alvast de datum in uw agenda.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.