Vrijdag 14 oktober 2022, van 9.00 – 17.00 uur
Park Vliegbasis Soesterberg

In een prikkelend en inspirerend programma gaat de provincie Utrecht met u in gesprek over de urgentie van een andere kijk op de ondergrond. En over hoe we de kansen die de ondergrond biedt, kunnen verzilveren in de verschillende ontwikkelingen waar we aan werken. De dag start met een interactief plenair programma met de waterschappen, Vitens èn u over de Utrechtse opgaven en hoe we daar mee om kunnen gaan.

Achtergrond

De Utrechtse ondergrond, met haar bodem- en watersysteem, is de basis waarop al het menselijke ingrijpen plaatsvindt. Of het nu woningbouw is, of landbouw, de energietransitie, transport, recreatie of natuur. Tegelijkertijd zien we steeds vaker dat dit bodem- en watersysteem tegen grenzen aanloopt. Bodemdaling is inmiddels een bekend probleem, maar ook het voorkomen van wateroverlast wordt een steeds grotere opgave. Onder andere omdat er grotere hoeveelheden neerslag in één keer vallen en bestaande afvoerkanalen, zoals het Amsterdam Rijnkanaal, hierdoor overbelast raken.

Urgente vraagstukken

We merken steeds vaker de effecten van klimaatverandering op het bodem- en watersysteem, zoals overstromingen, droogte en het dalen van de grondwaterstand. Drinkwaterbeschikbaarheid wordt steeds minder vanzelfsprekend door toename van de vraag, een dalend grondwaterpeil en concurrentie met energieopslag in de bodem. En dit is slechts een handvol van de vraagstukken die steeds urgenter worden.

Aandacht voor het bodem- en watersysteem

De vraag rijst dan ook of het bodem- en watersysteem wel de aandacht krijgt die het nodig heeft om een duurzame, toekomstbestendige provincie te realiseren. Op welke manier geven we onze grote, regionale opgaven vorm zodat we geen nieuwe problemen creëren? Op vrijdag 14 oktober 2022 staat die vraag centraal op de Dag van de Utrechtse Kwaliteiten.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.