Gebiedscommissie Utrecht West is een samenwerkingsverband van bestuurlijke vertegenwoordigers namens gemeenten, waterschappen en landbouw-, terreinbeherende – en maatschappelijke organisaties, die actief zijn in het westelijke deel van de provincie Utrecht.

Samen vormen zij een breed netwerk met veel kennis dat werkt aan een duurzaam en levendig platteland. Het belang van het gebied staat centraal. De commissie zoekt naar gedragen en integrale oplossingen, onderzoekt hoe dingen wel kunnen. Het zijn lokale bestuurders die in en met het gebied aan de slag zijn. Hierbij gaat het niet om management, maar om leiderschap.

Betrokken gemeenten:

  • De Ronde Venen
  • Stichtse Vecht
  • Vijfheerenlanden
  • Woerden

Vanuit het waterschap zijn betrokken:

  • Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Meer informatie vindt u op deze website.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.