Donderdag 30 maart 2023, van 10:00 tot 16:30 uur

Koninklijke Jaarbeurs
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht

Discriminatie is de afgelopen jaren een steeds zichtbaarder thema geworden in onze samenleving. Omdat discriminatie zich manifesteert in de directe omgeving van mensen, spelen gemeenten een belangrijke rol in de aanpak ervan. Hoe zet uw gemeente zich in tegen discriminatie?

Op 30 maart 2023 organiseert het Platform Gemeenten en Mensenrechten een themabijeenkomst over gemeenten en de strijd tegen discriminatie. Tijdens deze bijeenkomst wordt aan lokale bestuurders, ambtenaren en politici de mogelijkheid gegeven om vanuit verschillende perspectieven van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Daartoe gaan verschillende gastsprekers met u en met elkaar in gesprek. Bovendien worden verschillende workshops gehouden, waarbij aansluiting wordt gezocht met de praktijk. Hoe dienen gemeenten vorm te geven aan lokaal antidiscriminatiebeleid? Hoe kunnen gemeenten discriminatie signaleren, voorkomen en bestrijden? Wat te doen tegen ingeslepen mechanismen, denkwijzen, werkwijzen en handelingspatronen die kunnen leiden tot discriminerend beleid, of de uitvoering daarvan?

Tijdens deze bijeenkomst zullen o.a. de volgende sprekers een bijdrage leveren:

  • Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.
  • Arjan Breukelman, beleidsmedewerker maatschappelijk domein gemeente Hardenberg.
  • Hanneke Felten, senior onderzoeker en projectleider op de aanpak van discriminatie bij Movisie en bij Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS). Tevens buitenpromovendi aan de Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit van Amsterdam op het terrein van effectief discriminatie verminderen.

Zij zullen, na een korte inleiding, met u en met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp. Vervolgens wordt in drietal rondes een aantal workshops aangeboden. Ook kunt u deelnemen aan de netwerklunch en in gesprek gaan met verschillende organisaties op de informatiemarkt.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.