Informatie

Kandidaten gezocht voor VNG-bestuur en -commissies

0

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 13 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende VNG-commissies (inclusief colleges), waaronder de vacature van commissievoorzitter Ruimte, Wonen en Mobiliteit, ook lid van het bestuur.  Belangstellenden kunnen zich op de website https://governance.vng.nl kandidaat stellen voor een of meer vacatures tot uiterlijk woensdag 4 oktober a.s. vóór 12.00 uur. De selectie van kandidaten vindt plaats door de Voordrachtscommissie (voorzitter René Verhulst, burgemeester Ede) die per vacature één kandidaat selecteert. De Voordrachtscommissie baseert zich bij de selectie op de aangeleverde motivatie van kandidaten en de aanbevelingen van onder andere de provinciale afdelingen van de VNG.…

Gerolf Bouwmeester voor tweede termijn beëdigd als burgemeester Leusden

0

Commissaris van de Koning Hans Oosters heeft tijdens een buitengewone raadsvergadering burgemeester Gerolf Bouwmeester van Leusden de ambtseed afgenomen. Hij begint aan zijn tweede termijn van zes jaar. In zijn toespraak noemde de commissaris burgemeester Bouwmeester “een warme bestuurder die de mensen consequent opzoekt. Die zich bij elk evenement op het plein met graagte onder de Leusdenaren begeeft voor koffie en levendige gesprekken. Of dat plein nu in Leusden zelf ligt, of in Achterveld, Leusden-Zuid of Stoutenburg. Of in een van de vele buurtschappen.” Ook roemde de commissaris Bouwmeesters passie voor een goed inhoudelijk debat én voor een goede debatcultuur.…

Natuurorganisaties presenteren Natuurvisie Utrecht 2050

0

De Utrechtse natuurorganisaties hebben samen de Natuurvisie Utrecht 2050 gepresenteerd. Namens de VNG Utrecht nam Marcella van Esterik de Natuurvisie in ontvangst. De visie beschrijft tot in detail de toekomstscenario’s voor de zes belangrijkste landschapstypes in de provincie Utrecht: veenweidegebied, de laagveenmoerassen, het rivierengebied, Utrechtse Heuvelrug, Eem en Randmeren en de Gelderse Vallei. Om die scenario’s realiteit te laten worden, moet er nu worden gehandeld, vinden de betrokken natuurorganisaties. Zeker met het oog op de huidige klimaat- en biodiversiteitscrisis. De natuurvisie draait voor een groot deel om water. Door klimaatverandering nemen extreme weersomstandigheden toe. Perioden van droogte en extreme regenval…

Jethro Michel gestopt als gemeentesecretaris Oudewater

0

Jethro Michel is per 1 september 2023 gestopt als gemeentesecretaris van Oudewater. Michel, die sinds 1 januari 2021 deze functie vervulde, is blijkens een bericht op LinkedIn begonnen aan een ‘nieuw avontuur’. Michel werkte sinds 2011 voor de gemeente Oudewater, in verschillende functies. Naast  gemeentesecretaris in die gemeente fungeerde hij ook als directeur bij de nabij gelegen gemeente Woerden. Beide gemeenten werken nauw samen. Michel wordt in Oudewater voorlopig opgevolgd door Kasper Driehuijs, die de functie als waarnemer zal bekleden. Driehuijs werkt sinds februari 2022 als bestuursadviseur voor de gemeente Woerden. Eerder was Driehuijs onder meer raadsgriffier in Krimpenerwaard en…

Roland Van Benthem begint aan vierde termijn als burgemeester Eemnes

0

Tijdens een buitengewone raadsvergadering heeft burgemeester Roland van Benthem van Eemnes opnieuw de ambtseed afgelegd. Hij is nu de langstzittende burgemeester in dezelfde gemeente van Nederland. Van Benthem is sinds september 2005 burgemeester van Eemnes.  De gemeenteraad stemde op maandag 24 april jl. tijdens een besloten vergadering in met het voorstel van de vertrouwenscommissie om Roland van Benthem te herbenoemen voor een vierde termijn van 6 jaar. Met de ondertekening van het Koninklijk Besluit door Koning Willem Alexander is de benoeming definitief geworden. In een goed gevulde raadzaal legde hij ten overstaan van  commissaris van de Koning Hans Oosters de…

1 2 3 4 5 6 57