Donderdag 28 november 2019, van 10.00 uur tot 15.50 (inloop vanaf 9.30 uur, aansluitend netwerkborrel)

Gooiland Theater & Grand Hotel
Emmastraat 2
1211 NG Hilversum

Tijdens het jaarcongres van Bouwstenen voor Sociaal presenteert Albert Vermuë, beleidsdirecteur  leefomgeving van de VNG, de eerste schetsen van de sectorale Routekaart maatschappelijk vastgoed. De routekaart brengt in beeld hoe eigenaren van maatschappelijk vastgoed op een kosteneffectieve manier de doelstellingen uit het Klimaatakkoord kunnen halen.

Het vastgoed van gemeenten valt immers onder de doelen uit het Klimaatakkoord voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De vereiste CO2-reductie bedraagt 49% in 2030 en 95% in 2050. De Routekaart van de VNG bevat een onderbouwing van de investering die nodig is om die reductie te realiseren. Op verzoek van BZK wordt gewerkt aan vier scenario’s die eind van het jaar worden doorgerekend door het PBL.

De Routekaart biedt gemeenten houvast in hun opgave om het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Via dataplatform www.waarstaatjegemeente.nl wordt nog dit jaar een overzicht van alle gemeentelijke vastgoedobjecten beschikbaar gesteld aan gemeenten.

De jaarlijkse bijeenkomst van Bouwstenen staat geheel in het teken van (de verduurzaming van) maatschappelijke voorzieningen en publiek gefinancierd vastgoed. Behalve Albert Vermuë spreekt onder andere Meindert Smallenbroek, directeur Energie en omgeving van het Ministerie van EZK over een voorstel om het energiegebruik van maatschappelijke voorzieningen openbaar te maken.

Klik door voor het programma van de jaarbijeenkomst, voor een overzicht van de sessies, waarvan er één speciaal voor bestuurders is bestemd, en voor uw aanmelding

 

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.