Vrijdag 17 april 2020, van 10.00 tot 12.00 uur, met aansluitend een netwerklunch

Amersfoort. Precieze locatie wordt nog bekend gemaakt.

Een minisymposium van de Werktafel Welzijn (welzijnsorganisaties uit de regio Utrecht), waarin zij een pleidooi houdt voor de onmisbare waarde van welzijnswerk nu, maar vooral in de toekomst.

Er is veel te doen rond jeugdzorg en de ggz. Onlangs nog werd het manifest ‘Lijm de zorg’ gepresenteerd, met daarin een oproep om de ‘stille ramp’ in de jeugdzorg en de GGZ te stoppen. “De wachtlijsten groeien, mensen met complexe én urgente problematiek kunnen nergens terecht”,  aldus de opstellers. Ook de koepel van wooncorporaties Aedes luidt de alarmbel in haar onderzoek over de teloorgang van kwetsbare wijken.

Ondertussen verwacht de overheid steeds meer van inwoners, van ervaringsdeskundigen en van cliënten en hun netwerken zelf, onder verwijzing naar ‘de sociale basis’ waar zich heel veel innovatieve initiatieven zouden aandienen en die ‘de participatiesamenleving’ gestalte zouden geven.

Opmerkelijk is dat het aloude Welzijnswerk voortdurend ontbreekt in dit verhaal terwijl het onverdroten en onmisbaar werkt aan het sociaal weefsel van de samenleving én dat sociaal weefsel telkens weer opnieuw aan weet te sluiten op de veranderende maatschappelijke werkelijkheden. Welzijn is inmiddels bijna een geuzennaam… Die handschoen willen de welzijnsorganisaties in de regio Utrecht oppakken.

Programma

Na de presentatie van een manifest wordt tijdens de bijeenkomst het gesprek aan gegaan met GGZ-professionals, jeugdzorgwerkers, controllers en wethouders: wat levert welzijn nu eigenlijk op in hun perspectief? En wat kan welzijnswerk betekenen binnen de uitdagingen die ons als maatschappij te wachten staan?

Het minisymposium is bestemd voor professionals en bestuurders uit zorg en welzijn, wethouders en beleidsambtenaren uit gemeenten, studenten, docenten en onderzoekers van kennisinstellingen.

  • Via deze link kunt u zich aanmelden. Het aantal plaatsen is beperkt. Na aanmelding ontvangt u medio maart meer informatie.
  • Klik hier voor meer informatie op de website van het Kennisplatform Utrecht Sociaal.
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.