Najaarscongres 2019 – De grenzen van de informatiesamenleving

De VNG Utrecht houdt haar Najaarscongres op vrijdag 22 november 2019. Congreslocatie is het KWR Water Research Institute in gastgemeente Nieuwegein. Thema van het plenaire deel is de opkomst van de informatiesamenleving. Welke (bestuurlijke) kansen en bedreigingen vloeien daaruit voort? 

Digitalisering en nieuwe technologie hebben onze samenleving in een stroomversnelling gebracht. Veranderingen volgen elkaar in een razend tempo op. Wie achterom kijkt, naar tien, vijf of zelfs twee jaar geleden, ziet een andere wereld, met andere omgangsvormen, andere mogelijkheden en andere verwachtingen.

De data liggen voor het oprapen, zowel in de digitale als in de openbare ruimte. Online laten we steeds meer sporen achter en in onze fysieke omgeving vangen slimme camera’s en sensoren steeds meer data op.

Zulke ontwikkelingen dwingen gemeentebestuurders om keuzes te maken.  Want hoe gebruiken we die gegevens? En van wie zijn ze eigenlijk? Hoe zit het met privacy en met informatieveiligheid? Waar houdt eigen verantwoordelijkheid op en begint die van de overheid? Wat doen we met mensen die digitaal minder handig zijn? Hoe bewaken we de menselijke maat?  In het tweede deel van het najaarscongres verkennen we deze thema’s met u.

Kies in de navigatiekolom een rubriek voor meer informatie over het programma en uw inschrijving. Deelname is gratis. Bij inschrijving wel het dringende verzoek om, indien u onverhoopt toch verhinderd bent, dit uiterlijk twee dagen voor aanvang van het congres bij ons te melden. Dit kan via secretariaat@vngutrecht.nl.