Digitaal Najaarscongres 2020 – Het Utrechts Aanbod

Vrijdag  20 november 2020, van 09.30 tot 12.45 uur (inlog vanaf 9.15 uur; programma vanaf 11.15 uur op persoonlijke uitnodiging)

In een jaar waarin alles anders loopt dan gepland ziet ook de VNG Utrecht zich genoodzaakt het Najaarscongres 2020 in een andere vorm te gieten dan u gewend bent. Op  vrijdag 20 november bent u nog steeds van harte welkom, maar dan wel in een geheel digitale omgeving. Het programma wordt u aangeboden in nauwe samenwerking met de provincie Utrecht en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een fysieke ontvangst is helaas niet mogelijk, maar online bent u meer dan welkom op onze speciale congreswebsite, waar u tijdens de diverse programmaonderdelen kunt luisteren naar en meepraten met onze studiogasten. Het Najaarscongres wordt namelijk uitgezonden vanuit de raadszaal in het stadhuis van Vianen, in de gastgemeente Vijfheerenlanden. Het digitale Najaarscongres is opgebouwd uit drie programmaonderdelen.

Als eerste is de Algemene Ledenvergadering van de VNG Utrecht aan de orde. Op de agenda staan onder andere het jaarverslag 2019 en de begroting 2021. Zoals te doen gebruikelijk geeft de landelijke VNG aansluitend een toelichting op de ‘Haagse ontwikkelingen’. Dit onderdeel wordt verzorgd door Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG.

Het tweede programmaonderdeel betreft het zogeheten Utrechts Aanbod. Na de landelijke verkiezingen van17 maart 2021 treedt een nieuw kabinet aan. Het is van belang voor de toekomst van de regio Utrecht om nu al te bezien wat het nieuwe kabinet, de provincie Utrecht, de Utrechtse gemeenten en waterschappen voor elkaar zouden kunnen betekenen. Dit Utrechts Aanbod komt aan bod in een boeiend tafelgesprek, waaraan ook u als deelnemer een bijdrage kunt leveren.

Het derde deel van het Najaarscongres staat in het teken van de Toekomst van het Openbaar Bestuur en is uitsluitend bestemd voor met provinciale, gemeentelijke en waterschapsbestuurders met bestuurlijke organisatie in portefeuille. Tijdens de bijeenkomsten gaat Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het ministerie van BZK met hen het gesprek aan.

Als lid van de VNG Utrecht kunt zich met uw e-mailadres via deze pagina inschrijven als deelnemer van de eerste twee programmaonderdelen van het digitale Najaarscongres. Bestuurders van gemeenten of waterschappen met bestuurlijke organisatie in portefeuille kunnen zich voor het derde onderdeel aanmelden door vóór 10 november 2020 een e-mail te sturen naar hans.versteeg@provincie-utrecht.nl.