Deelnemers

Voor het Najaarscongres 2021 zijn uitgenodigd: de burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, raadsleden en griffiers van de 26 Utrechtse gemeenten; alle leden van Provinciale Staten, de leden van het college van Gedeputeerde Staten, de provinciesecretaris en de statengriffier en bestuurders van de Waterschappen.

Alle deelnemers aan het congres zijn verplicht een coronatoegangsbewijs te laten zien samen met een identiteitsbewijs. 

Maximaal aantal deelnemers

Vanwege de geldende coronamaatregelen kunnen er maximaal 100 mensen deelnemen aan het congres. Zodra het maximum aantal deelnemers is bereikt, zullen we gaan werken met een ‘reservelijst’. Mocht u na aanmelding alsnog verhinderd zijn, laat het dan aan ons weten, zodat we mensen van de ‘reservelijst’ kunnen toelaten.