Deelnemers

Voor de eerste twee programmaonderdelen van het Najaarscongres 2020 zijn uitgenodigd: de burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, raadsleden en griffiers van de 26 Utrechtse gemeenten; alle leden van Provinciale Staten, de leden van het college van Gedeputeerde Staten, de provinciesecretaris en de statengriffier.

Het derde programmaonderdeel is alleen bestemd voor de bestuurder van de gemeente of waterschap met bestuurlijke organisatie in portefeuille. Per gemeente of waterschap kan zich slechts één bestuurder aanmelden. Dit kunt u doen door vóór 10 november 2020 een e-mail te sturen naar hans.versteeg@provincie-utrecht.nl. Graag hoort de provincie daarbij ook naar welke deelsessie uw voorkeur uitgaat.

Deelnemers krijgen via het e-mailadres waarmee ze zich hebben ingeschreven uiterlijk een week voor het congres aanvullende informatie en de link waarmee kan worden deelgenomen aan het onderdeel Toekomst Openbaar bestuur.