Woensdag 3 maart 2021, van 15:00 tot 16.30 uur
Deze bijeenkomst wordt online gehouden

Het ministerie van BZK heeft het voorstel voor de nieuwe verdeelmodellen van het gemeentefonds ter consultatie gestuurd aan de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB). Daarmee zijn ook voorlopige uitkomsten per gemeente bekend geworden. Om gemeenten meer uitleg te geven over de verdeelvoorstellen en om in te gaan op de vragen die hierover leven, organiseert de VNG, samen met de VNG Utrecht, een informatieve bijeenkomst over de herijking voor gemeenteambtenaren uit de provincie Utrecht.

De informatiesessie, die online wordt gehouden, is speciaal bestemd voor ambtenaren en gemeentesecretarissen van gemeenten uit de provincie Utrecht. Het ministere van BZK geeft hen onder andere een toelichting op de verdeelmodellen klassiek domein en sociaal domein en de betekenis daarvan voor Utrechtse gemeenten. Ook komen de keuzes aan bod, die de fondsbeheerders maakten om te komen tot de voorliggende modellen.

De bijeenkomst maakt onderdeel uit van een reeks online bijeenkomsten over de nieuwe verdeelmodellen in februari en maart. Mocht 3 maart niet goed uitkomen, kunt u zich ook aanmelden voor een van de algemene sessies in de agenda van de VNG.

 

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.