Woensdag 4 maart, van 15.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur

Stadshuis Nieuwegein
Stadsplein 1
3431 LZ Nieuwegein

Eind februari komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën, met hun voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021. De VNG organiseert, in samenwerking met de provinciale afdelingen van de VNG en het ministerie van BZK, in maart en april 2020 vijftien regiobijeenkomsten, waarin de voorstellen nader worden toegelicht. In de provincie Utrecht wordt deze bijeenkomst georganiseerd op woensdag 4 maart in het stadshuis van Nieuwegein.

Tijdens de bijeenkomst praat de VNG u bij over:

  • hoe de verdeelmodellen tot stand zijn gekomen;
  • welke keuzes gedurende het onderzoek zijn gemaakt;
  • wat de verdeelmodellen voor gemeenten betekenen wanneer zij worden ingevoerd per 2021.

De bijeenkomst is ook bedoeld om input op te halen voor het advies dat de VNG in het voorjaar van 2020 aan de fondsbeheerders zal geven over de manier waarop een ingroeipad wordt vormgegeven, en over de manier waarop er uiteindelijk met ‘outliers’ oftewel uitschieters in de verdeelmodellen omgegaan wordt. Inmiddels is er een update herijking gemeentefonds (31-1-2020) beschikbaar.

Programma

De bijeenkomst is bestemd voor de burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, raadsleden, griffiers en ambtenaren van de 26 Utrechtse gemeenten. Het programma is onderverdeeld in twee verschillende deelbijeenkomsten: één voor gemeentebestuurders en -ambtenaren en één voor raadsleden en griffiers.

Tijdens de bijeenkomst is er ook een bijdrage van de twee leden van de VNG-commissie Financiën vanuit de provincie Utrecht, te weten Anita Vlam (wethouder Woudenberg) en Willem-Jan Stegeman (wethouder Amersfoort). Zij gaan graag met u in gesprek en zijn benieuwd naar uw mening over een en ander.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 15:00 – 15:30:  Inloop
  • 15:30 – 18:00:  Programma deel 1 voor bestuurders & ambtenaren
  • 18:00 – 19:00:  Broodjesbuffet voor bestuurders, ambtenaren, raadsleden & griffiers
  • 19:00 – 20:30:  Programma deel 2 voor raadsleden & griffiers

Aanmelden

In verband met de capaciteit van de zalen verzoeken wij u om niet meer dan drie personen per gemeente per deelbijeenkomst in te schrijven.

 

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.