De complexe praktijk van sociale professionals

Maandag 21 januari 2019, 13.00 – 17.00 uur
Vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Vanuit de leefwereld van bewoners werken over de professionele grenzen heen: hoe geef je dat vorm in een wijk? Met begeleiding van de Stichting Presentie hebben professionals in twee Utrechtse proeftuinen hier ervaring mee opgedaan. Hun praktijk laat zich kenschetsen als duikelen: meebewegen en toch weer in positie komen.
Maar hoe doe je dit verstandig? Hoe werk je vanuit verschillende organisaties gezamenlijk present in een wijk? Hoe helpt diepgaand leren de professional om meer overwogen beslissingen te nemen over zijn handelen? Wat is er nodig aan randvoorwaarden in organisaties en vanuit de lokale overheid om het present werken te doen slagen?
Tijdens deze themabijeenkomst van het kennisplatform Utrecht Sociaal geeft Stichting Presentie een toelichting op een onderzoek hiernaar in twee Utrechtse buurten. Daarna gaan deelnemers met elkaar in gesprek om verschillende perspectieven uit te wisselen. Wat vraagt verstandig duikelen van organisaties, van de politiek en beleidsmedewerkers, van het onderwijs en van de professionals?

  • Klik hier voor meer informatie en uw aanmelding.
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.