Vrijdag 1 december 2023, van 9.30 uur tot 16.00 uur (inloop vanaf 9.00 uur)

Beatrix Theater Utrecht

De VNG Bestuurdersdag staat in het teken van inspiratie, informatie en ervaringen uitwisselen. De dag begint met een bijdrage van politicoloog André Krouwel, werkzaam als universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit, oprichter van Kieskompas en columnist bij het VNG Magazine. Hij geeft zijn visie op de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezing op 22 november, gevolgd door een gesprek met VNG-voorzitter Sharon Dijksma over de mogelijke gevolgen voor gemeenten. Vervolgens presenteren de VNG-commissies in verschillende deelsessies belangrijke actuele ontwikkelingen. Na de lunchpauze start de Algemene Ledenvergadering.

Vanzelfsprekend is er tijdens de deelsessies en in de pauzes voldoende tijd om uw collega-gemeentebestuurders te ontmoeten.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 – 09.30 uur Registratie en ontvangst
09.30 – 10.00 uur Plenair programma

  • VNG-voorzitter Sharon Dijksma opent de Bestuurdersdag en geeft daarna het woord aan André Krouwel.
  • De VNG-commissies presenteren in deelsessies de belangrijkste actuele ontwikkelingen op hun thema en de plannen voor de komende periode. In de deelsessies is ruimte voor vragen en discussie.

10.10 – 11.10 uur Ronde 1 deelsessies
11.20 – 12.20 uur Ronde 2 deelsessies
12.20 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 15.00 uur Najaars ALV

Inmiddels zijn de agenda en de stukken voor de ALV bekend gemaakt. Eventuele amendementen op daarin gedane voorstellen kunnen tot uiterlijk maandag 20 november a.s. 13.00 uur worden ingediend.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.