Dinsdag 4 juni 2019, 8.30 uur tot en met woensdag 5 juni 2019, 14.00 uur

Midden Nederland Hallen
Thorbeckelaan 123
3771 ED Barneveld

Op welke wijze geven bestuurders vanuit hun persoonlijke overtuigingen en ervaringen invulling aan het openbaar bestuur? Hoe weet je als bestuurder vast te houden aan je visie en je idealen, zelfs in politiek en maatschappelijk turbulente tijden? Hoe maak jij zelf het verschil?

Besturen is mensenwerk, is het thema van het Jaarcongres van de VNG, dat deze keer wordt gehouden in de gemeente Barneveld. Meer dan ooit vragen inwoners om bestuurders die nabij en aanraakbaar zijn. Inwoners worden assertiever en soms ook agressiever. Sociale media als Twitter en Facebook zorgen voor snellere, compactere communicatie, waarin verwijten, complimenten, nuttige informatie en geruchten elkaar in hoog tempo opvolgen. Dat vraagt om bestuurders die kunnen luisteren en het gesprek aangaan en die uiteenlopende standpunten onder woorden kunnen brengen om vervolgens een perspectief te bieden. Een perspectief gebaseerd op herkenbare, persoonlijke overtuigingen.

Hoe hieraan vorm en inhoud kan worden gegeven wordt verkend tijdens het congres, zowel in het plenaire programma als in de middagsessies. Deelnemers zijn uitgenodigd hun persoonlijke verhalen te vertellen en te delen. Het VNG Jaarcongres staat daarmee in het teken van ‘kijken in de spiegel’: wie ben ik, wat is mijn rol en waar sta ik als bestuurder in de samenleving en in mijn politieke arena?

Meer informatie vindt u op de speciale website over het jaarcongres van de VNG.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.