VNG-commissies

Er zijn negen vaste beleidscommissies en een aantal subcommissies. Deze commissies gaan over de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen.

De commissies hebben elk maximaal twintig leden inclusief de voorzitter en worden door de algemene vergadering benoemd. Dat gebeurt op voordracht van een adviescommissie die bestaat uit minimaal vier en maximaal zeven onafhankelijke leden. Als lid van de beleidscommissies kunnen burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers worden benoemd.

De commissies adviseren het bestuur over de belangenbehartiging ten aanzien van hun beleidsterreinen. In de beleidscommissies worden standpunten voorbereid ter vaststelling in het bestuur.

De beleidscommissies vergaderen in de regel om de maand op dezelfde dag als het bestuur. De beleidscommissies vergaderen op deze dagen in de morgen en het bestuur in de middag. Zo kunnen de voorzitters van de beleidscommissies over de laatste stand van zaken aan het bestuur rapporteren.

Klik hier voor meer informatie op de website van de landelijke VNG.

VNG-bestuur
De VNG afdeling Utrecht is ook in het VNG-bestuur vertegenwoordigd door:

De heer Jeroen Kreijkamp, wethouder van Utrecht, tevens voorzitter van de VNG-commissie Onderwijs, cultuur en sport (OCS).

Klik hier voor een overzicht in pdf-formaat van de Utrechtse vertegenwoordigers in het VNG-bestuur, het College voor Arbeidszaken en de VNG-commissies, zoals benoemd in de BALV van maandag 30 november 2015.