Excursie

’s Middags organiseert de gemeente Houten, aansluitend op de thema’s erfgoed, ruimtelijke kwaliteit, en ontwikkelingen in de regio, een interessante rondleiding op het Fort Honswijk en een prachtige fietstocht door de omgeving.

Gedurende de rondleiding vertellen de gidsen u meer over de geschiedenis van Fort Honswijk en de functie van het Fort tot op de dag van vandaag.

Dit is niet het enige fort dat op 24 mei bezocht wordt. Tijdens de fietstocht door de omgeving stoppen we bij Fort Werk aan de Korte Uitweg. Stichting Werk aan de Korte Uitweg en zorgorganisatie Reinaerde hebben het fort in 2015 ontwikkeld tot een plek waar professionals en vrijwilligers werken, en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een ontwikkeltraject volgen om werkervaring op te doen. Het fort is een ontmoetingsplek waar cultuur- en natuurhistorisch erfgoed en maatschappelijk verantwoord ondernemen samenkomt. Het fort beschikt over een theehuis, ruimtes voor feesten, vergaderingen en bijeenkomsten en een natuurkampeerterrein. Hier zal Reinaerde u die dag meer over zal vertellen.

Daarna vervolgen we onze weg naar polder Blokhoven. Hier zal Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden u meer vertellen over het waterbergings- en inundatiegebied dat 24 mei 2017 officieel geopend is. Tijdens de aanleg is zowel aandacht aan behoud van een goede leefomgeving voor planten en dieren besteed als aan het creëren van een omgeving waar ruimte is voor recreatie.