Programma

Het voornemen was om de leden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten en de nieuwe commissaris van de Koning tijdens het voorjaarscongres een podium te bieden om hun bestuursprogramma 2019 – 2023 toe te lichten. Gelet op de ontwikkelingen in het formatieproces is er op 24 mei geen nieuw college van Gedeputeerde Staten. Het programma voor het congres is daarom enigszins aangepast. Hans Oosters, commissaris van de Koning, deelt in dat kader graag zijn eerste ervaringen als commissaris van de Koning in de provincie Utrecht met u. Daarnaast vindt er een presentatie plaats van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waar Fort Honswijk onderdeel van uitmaakt, en worden de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio besproken.

Het definitieve programma ziet nu als volgt uit.:

9.00 – 9.30 uur:  Inloop Fort Honswijk met koffie en thee en lokale lekkernij

9.30 – 10.45 uur: 

  • Opening door Maarten Divendal, voorzitter van de VNG Utrecht en burgemeester van De Ronde Venen;
  • Welkomstwoord door Wouter de Jong, burgemeester van Houten
  •  Algemene ledenvergadering
  • ‘Haagse actualiteiten’ door Jantine Kriens, algemeen directeur VNG
  • Wat speelt er in het bestuur, de commissies en de colleges van de VNG?

10.45 – 11.15 uur:  Interview met Hans Oosters, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, over zijn eerste ervaringen.

11.15 – 11.45 uur:  Pauze

11.45 – 12.05 uur:  De Nieuwe Hollandse Waterlinie, presentatie door ir. Johan van der Gun, secretaris Stichting Honswijk-Everdingen

12.05 – 12.30 uur:  Ruimtelijke ontwikkelingen in de regio, presentatie door Eric Luiten, hoogleraar landschapsarchitectuur TUDelft.

12.30 – 12.55 uur: Plenaire discussie over ruimtelijke ontwikkelingen in de regio m.m.v. Eric Luiten,
Herman Geerdes (wethouder Houten) en Els Otterman (Hoogheemraad HDSR).

12.55 – 13.00 uur: Afsluiting

13.00 – 13.45 uur:  Lunch

13.45 / 14.00 uur:  Excursie

16.15 uur:  Einde excursie