Voorjaarscongres 2022

Besturen mét de samenleving
Bouwstenen voor een nieuwe bestuurscultuur

Graag nodigen we u uit voor het voorjaarscongres van de VNG Utrecht op vrijdag 17 juni in Wander Island, Zandeiland 1 te Vinkeveen. Vanaf 09.00 bent u van harte welkom.

Het congres biedt u alle ruimte voor ontmoeting, een ideale mogelijkheid te netwerken en een (nadere) kennismaking met (nieuwe) collega-raadsleden, –bestuurders, -secretarissen of -griffiers. Voor een aantal van u zal het immers het eerste congres van de VNG Utrecht zijn.

Het lunchbuffet is gepland om 13.00 uur en wordt u aangeboden door gastgemeente De Ronde Venen.

Besturen mét de samenleving

Het thema van het voorjaarscongres is: ‘Besturen mét de samenleving’, Bouwstenen voor een nieuwe bestuurscultuur. Het programma start om 09.45 uur met het welkomstwoord door Maarten Divendal, burgemeester van De Ronde Venen en voorzitter van de VNG Utrecht.

Na de Algemene Ledenvergadering van de VNG Utrecht zal Luuk Heijlman, hoofd Concernstaf van de VNG, spreken over Haagse actualiteiten, een vooruitblik op de ALV van de VNG op woensdag 29 juni a.s. en wat de VNG de komende vier jaren betekent voor de gemeenten, ook in de richting van het kabinet plus de beantwoording van vragen met de zaal. Dit is voor àlle bestuurders beslist relevant.

Na de pauze komt de kernvraag van het congres aan bod: ‘Hoe gaan gemeenten besturen mét de samenleving en welke bouwstenen zijn er voor een nieuwe bestuurscultuur?’ Albertine van Vliet gaat graag met u in gesprek over de aanpak van een nieuwe bestuurscultuur en politiek-bestuurlijke samenwerking binnen en buiten de gemeente en Margriet Oostveen vertelt over samenwerking met de samenleving. Hoe wordt die samenwerking vormgegeven en houden we dat vast?

Het gemeentebestuur van De Ronde Venen biedt u aansluitend aan het congres en de lunch de mogelijkheid aan deel te nemen aan een boottocht over de Vinkeveense Plassen waarbij op informele manier de diverse uitdagingen van het plassengebied aan de orde komen. Deze boottocht duurt van 14.00 tot circa 15.30 uur.

Kies een van de rubrieken rechts van deze pagina voor meer informatie en uw inschrijving.

Enkele verzoeken vooraf:

  1. Als u voorafgaand aan het congres bijzondere voorbeelden hebt in het kader van het congres wilt u deze dan melden aan het secretariaat van de VNG Utrecht (secretariaat@vngutrecht.nl)?
  2. Mocht u vragen hebben over bepaalde beleidsterreinen of het werk en de inzet van de landelijke VNG, bijvoorbeeld over de komende ALV van de VNG in Hoorn op woensdag 29 juni a.s., wilt u deze dan ook vooraf doorgeven?