Deelnemers

Voor het Voorjaarscongres 2021 zijn uitgenodigd: de burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, raadsleden en griffiers van de 26 Utrechtse gemeenten; alle leden van Provinciale Staten, de leden van het college van Gedeputeerde Staten, de provinciesecretaris en de statengriffier; alsmede de leden van de dagelijkse besturen van de waterschappen.