Programma

Het Voorjaarscongres begint om 10.00 uur met een welkomstwoord door Maarten Divendal, voorzitter van de VNG Utrecht en de Algemene Ledenvergadering. Meteen daarna zal Leonard Geluk, algemeen directeur VNG een toelichting geven op de ‘Haagse zaken’, o.a. uitvoering Klimaatakkoord, herijking Gemeentefonds, onderzoek jeugd en de kabinetsformatie.

Heeft u een vraag aan Leonard Geluk? Laat het ons weten via secretariaat@vngutrecht.nl. Dan kan hij daar in zijn toelichting aandacht aan besteden.

Na de Haagse zaken staat het thema van het congres centraal: de herwaardering van de publieke sector.  Wat betekent de herwaardering van de publieke sector voor gemeenten in het licht van de coronacrisis? Ook als we kijken naar de toeslagenaffaire en de discussie over de bijstandsmoeder in Wijdemerenvan begin 2021? Op wat voor manier is de overheid er voor zijn burgers?

Een krachtig en zorgvuldig lokaal bestuur is belangrijk. Maar het is en blijft zaak voor gemeenten om daarbij ook het eigen beleid en de relatie met inwoners onder de loep nemen. Het zou zelfs input kunnen zijn voor de verkiezingsprogramma’s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Het veelbesproken boek van journalist Jesse Frederik, ‘Zo hadden we het niet bedoeld – de tragedie achter de toeslagenaffaire‘, maar ook de opmerkingen van bestuurskundige Paul ’t Hart tegenover de NOS en in het televisieprogramma ‘Nieuwsuur’, vormen relevante bijdragen aan het debat. Maar ook gaat het hierbij over zaken als de openbaarheid van informatie, de rol van de politiek, het meedeinen op berichten (wat ook geldt voor de pers). Over hoeveel nieuwe wetgeving wordt er geschreven in de krant en wat is de impact daarvan? Hoe kritisch is de pers?

Het gesprek tijdens het congres over de herwaardering van de publieke sector leidt niet alleen tot een analyse, maar biedt juist ook handelingsperspectief: wat kun je ermee als lokaal bestuurder? Hoe staan we ervoor in relatie tot de publieke zaak? Hoe kunnen we ons voorbereiden op de komende bestuursperiode? Hoe gaan we om met degenen die geen geloof (meer) hebben in de overheid?

Kees van den Bos, hoogleraar Sociale Psychologie met Inbegrip van de Sociale Psychologie van de Organisatie, tevens hoogleraar Empirische Rechtswetenschap aan de Universiteit Utrecht doet de aftrap met een bijdrage over ‘vertrouwen en wantrouwen in de overheid’. Daarna gaan drie studiogasten onder leiding van Anneke Dubbink, raadslid in Houten en bestuurslid van de VNG Utrecht, met elkaar in gesprek over het thema ‘Herwaardering publieke sector’. Behalve Kees van den Bos zijn dat Leonard Geluk, algemeen directeur VNG, en Iris Meerts, burgemeester van Wijk bij Duurstede.

Het programma ziet er daarmee als volgt uit.:

09.45 – 10.00 uur: Digitale inloop. U kunt inloggen op de Zoom-pagina, met de link die u in de week voorafgaand aan het congres krijgt toegestuurd.
10.00 – 10.15 uur: Opening, welkom en huishoudelijk deel (korte ledenvergadering VNG Utrecht*), door Maarten Divendal, burgemeester De Ronde Venen en voorzitter van de VNG Utrecht
10.15 – 10.45 uur: ‘Haagse zaken’, interview met Leonard Geluk, algemeen directeur van de landelijke VNG
10.45 – 12.15 uur:  Inhoudelijk congres ‘Herwaardering publieke sector’

10.45 – 11.05 uur: Inleiding Kees van den Bos over het thema ‘vertrouwen en wantrouwen in de overheid’
11.05 – 12.15 uur: Gesprek over het congresthema en de inleiding

12.15 – 12.20 uur:       Afronding congres door Maarten Divendal.