Vrijdag 24 mei 2019, van 9.30 tot 16.15 uur (inloop vanaf 9.00 uur)

Fort Honswijk
Lekdijk 58
3998 NJ Schalkwijk

Kijk op onze congrespagina’s voor meer informatie.

Het voornemen was om de leden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten en de nieuwe commissaris van de Koning tijdens het voorjaarscongres een podium te bieden om hun bestuursprogramma 2019 – 2023 toe te lichten. Gelet op de ontwikkelingen in het formatieproces is er op 24 mei geen nieuw college van Gedeputeerde Staten. Het programma voor het congres is daarom enigszins aangepast. Hans Oosters, commissaris van de Koning, deelt in dat kader graag zijn eerste ervaringen als commissaris van de Koning in de provincie Utrecht met u. Daarnaast vindt er een presentatie plaats van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waar Fort Honswijk onderdeel van uitmaakt, en worden de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio besproken.

Voor de bijeenkomst zijn uitgenodigd: de burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, raadsleden en griffiers van de 26 Utrechtse gemeenten; alle leden van Provinciale Staten, de leden van het college van Gedeputeerde Staten, de provinciesecretaris en de statengriffier.

Na het buffet is voorzien in een aantrekkelijk middagprogramma. 

Klik hier voor meer informatie.

Hieronder kunt u zich inschrijven voor het Voorjaarscongres 2019 van de VNG Utrecht. Deelname is gratis. Bij inschrijving wel het dringende verzoek om, indien u onverhoopt toch verhinderd bent, dit uiterlijk twee dagen voor aanvang van het congres bij ons te melden. Dit kan via secretariaat@vngutrecht.nl. 

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.