Vrijdag 31 mei 2024, van 9.00 tot 15.45 uur (inloop vanaf 9.00 uur, aanvang middagprogramma: 13.45 uur)

Gastgemeente: Oudewater

De Voorjaarsbijeenkomst van de VNG Utrecht wordt gehouden op vrijdag 31 mei 2024 in gastgemeente Oudewater. Opnieuw staat het vertrouwen van de samenleving in het openbaar bestuur centraal, maar dan in relatie tot participatie en communicatie.

Tijdens eerdere bijeenkomsten is het ook over de vertrouwensrelatie tussen bestuur en inwoners gegaan. Klik hier voor de verslagen daarvan:

Daarnaast vindt tijdens de Voorjaarsbijeenkomst de Algemene Ledenvergadering plaats, spreekt Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG, over Haagse actualiteiten en wordt er nieuws en informatie versterkt vanuit het bestuur, de commissies en colleges van de landelijke VNG.

Programma

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

09.00 uur Inloop met koffie/thee
09.30 uur Welkom door Danny de Vries, burgemeester van gastgemeente Oudewater
09.45 uur Welkom door Maarten Divendal, voorzitter VNG Utrecht
09.50 uur Algemene Ledenvergadering VNG Utrecht
10.00 uur Nieuws vanuit de VNG en Utrechtse gemeenten & actuele zaken

 • in gesprek met Leonard Geluk, algemeen directeur VNG
 • bijdrage Marieke Schouten, wethouder Nieuwegein, over relatie van gemeenten met ‘Brussel’, het Comité van de Regio’s en het Zero Pollution Stakeholders Platform
 • bijdrage van Hugo Prakke, wethouder Baarn, en Esther Vreeburg van Unicef over ‘kindvriendelijke gemeenten’

11.00 uur Pauze

11.30 uur Rondetafelgesprek, met medewerking van onder andere (onder voorbehoud):

 • Sjors Fröhlich, burgemeester Vijfheerenlanden, gespreksleider
 • Danny de Vries, burgemeester Oudewater
 • Maarten van der Greft, wethouder De Ronde Venen
 • Daan Giebels, programmamanager gemeente Utrecht
 • Lot van Bree, journalist Omroep West

12.55 uur Afsluiting van de bijeenkomst door Maarten Divendal

13.00 uur Lunch

13.45 uur Start middagprogramma in aantal parallelle onderdelen

Gastgemeente Oudewater biedt u  een aantrekkelijk middagprogramma aan met onder meer een bezoek aan het oude stadhuis, de Heksenwaag en een boottocht.

15.45 uur Einde middagprogramma (richttijd)

  Inschrijfformulier

  Hieronder kunt u zich inschrijven voor de Voorjaarsbijeenkomst 2024 van de VNG Utrecht in Oudewater. Inschrijven is mogelijk tot vrijdag 17 mei aanstaande.

  Voor de Voorjaarsbijeenkomst 2024 zijn uitgenodigd: de burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, raadsleden en griffiers van de 26 Utrechtse gemeenten, alle leden van Provinciale Staten, de leden van het college van Gedeputeerde Staten, de provinciesecretaris en de statengriffier alsmede de leden van de dagelijkse besturen van de waterschappen.

  Heeft u zich ingeschreven en bent u onverhoopt toch verhinderd? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk en in ieder geval een week voor aanvang van de bijeenkomst aan ons door te geven ter voorkoming van onnodige uitgaven. Dat kan via secretariaat@vngutrecht.nl.  Delen.

  Reacties zijn uitgeschakeld.