Leden dagelijks bestuur

Het bestuur bestaat uit tien leden en heeft uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris/penningmeester aangewezen. Het bestuur is door de ledenvergadering als volgt samengesteld:

Voorzitter:


de heer M. Divendal
burgemeester van De Ronde Venen

Vice-voorzitter:


mevrouw P. Doornenbal-van der Vlist
burgemeester van Renswoude

Secretaris/penningmeester:


de heer M. Brander
gemeentesecretaris Woerden

Overige bestuursleden:


de heer P. Bonthuis
gemeentesecretaris Rhenen


mevrouw A. Dubbink
raadslid Houten


mevrouw M. van Esterik,
griffier van Soest


mevrouw J. de Graaf
raadslid Bunschoten


mevrouw M. Paffen-Zeenni
wethouder Amersfoort
(voorgedragen voor benoeming op ALV 18-11-2022)


Mevrouw R. Streefland
wethouder Utrecht
(voorgedragen voor benoeming op ALV 18-11-2022)