Digitaal archief VNG Utrecht

In het digitale archief van de VNG afdeling Utrecht vindt u de archiefinventarissen van de periode 1919-2009 en van de periode 2010-2014, en het Jubileumboek zoals dat in 2009 werd gepubliceerd ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan van de VNG afdeling Utrecht.

De inventarissen en het jubileumboek zijn samengesteld en geschreven door archivaris Jacques Lemmink van de gemeente Nieuwegein.

Beide archiefinventarissen zijn geschonken aan en worden beheerd door Het Utrechts Archief.

 

Website archief

Ook de website van de VNG afdeling Utrecht wordt gearchiveerd. De website is  met terugwerkende kracht te raadplegen tot 3 mei 2014. Dit is het moment dat met het archiveren werd begonnen.

Digitaal archief

Sinds 1 januari 2015 werkt de VNG afdeling Utrecht geheel digitaal. De komende jaren zal moeten blijken op welke wijze het digitale archief, dat sinds begin van dit jaar in wording is, kan worden overgebracht naar de digitale archiefbewaarplaats, het E-depot.
Mocht dit lukken, dan is de VNG afdeling Utrecht naar alle waarschijnlijkheid de eerste particuliere vereniging die haar digitaal archief zal weten over te brengen naar het Utrechtse e-depot.