Commissies

VNG Utrecht heeft zowel in de commissies van de landelijke VNG als in diverse provinciale commissies een vertegenwoordiging.

De VNG kent negen vaste beleidscommissies. De commissies adviseren het bestuur van de VNG over de belangenbehartiging ten aanzien van hun beleidsterreinen. In de beleidscommissies worden standpunten voorbereid ter vaststelling in het bestuur. De vaste beleidscommissies zijn actief zijn op de volgende terreinen:

 • Bestuur en Veiligheid
 • Informatiesamenleving
 • Zorg, Jeugd en Onderwijs
 • Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
 • Economie, Klimaat, Energie en Milieu
 • Ruimte, Wonen en Mobiliteit
 • Europa en Internationaal
 • Financiën
 • Raadsleden & Griffiers

De beleidscommissies vergaderen in de regel om de maand op dezelfde dag als het bestuur. De beleidscommissies vergaderen op deze dagen in de morgen en het bestuur in de middag. Zo kunnen de voorzitters van de beleidscommissies over de laatste stand van zaken aan het bestuur rapporteren.

In het bestuur, de colleges en de commissies van de VNG nemen in totaal 24 vertegenwoordigers vanuit de provincie Utrecht zitting, inclusief voorzitter Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht (stand van zaken: maart 2019).

 • Klik hier voor meer informatie over de commissies op de website van de landelijke VNG.
 • Klik hier voor het vergaderschema van bestuur en commissies in 2024.
 • Klik hier voor een overzicht in pdf-formaat van de Utrechtse vertegenwoordigers in het VNG-bestuur, het College voor Arbeidszaken en de VNG-commissies (bijgewerkt: 8 januari 2024).

Provinciale commissies
Op verschillende beleidsterreinen hebben Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten commissies, stuurgroepen en/of werkgroepen ingesteld. Deze dienen als klankbordgroep voor de standpuntbepaling die in de beleidssectoren wordt voorbereid. De commissieleden nemen actief deel aan beleidsbepaling met bestuurders en politici en andere belangenorganisaties.

De commissies, stuurgroepen en/of werkgroepen adviseren Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten over actuele vraagstukken die in gemeenten aan de orde zijn. De commissie-, stuurgroep- of werkgroepleden zijn gemeentebestuurders, gemeentesecretarissen of deskundigen van een gemeente.

Op dit moment zijn de volgende provinciale commissies actief:

 • Provinciale Commissie Leefomgeving
 • Adviescommissie van het Utrechts Monumenten Cultuurfonds
 • Baggerplatform
 • Bestuurlijke begeleidingscommissie reconstructie
 • Raad van Advies van Zorgkantoor Utrecht
 • Reconstructiecommissie
 • Programmaraad RTV Utrecht
 • Regionaal bestuurlijk overleg Rijn-West
 • Stichting GBKN Utrecht
 • Stuurgroep baggerbeleidsplan
 • Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen