Begroting

De begroting van VNG Utrecht wordt jaarlijks besproken en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden tijdens het Najaarscongres. Klik op een link voor het betreffende document in pdf-formaat.