Heroprichting

Op 18 januari 1946 werd besloten tot heroprichting van de Afdeling Utrecht van de VNG. Onmiddellijk werd aangenomen dat alle toenmalige 67 Utrechtse gemeenten lid waren. Met terugwerkende kracht werd, met ingang van 1 januari 1942, de Afdeling Utrecht van de VNG opnieuw opgericht.
Op 30 november 1971 hield de Afdeling Utrecht-II van de VNG ook op te bestaan aangezien de termijn van 29 jaar en 11 maanden, zoals gesteld in de statuten van 1947 op deze datum afliep. Dit feit werd niet opgemerkt door het bestuur, waardoor er geen actie werd ondernomen het bestaan van de Afdeling Utrecht van de VNG te continueren. Pas op 12 juni 1985 werden nieuwe statuten – deze keer zonder tijdsbegrenzing en vanuit de nieuwe standplaats Nieuwegein – van de Afdeling Utrecht van de VNG vastgesteld. In Nieuwegein was sinds 7 januari 1983 tot op de dag van vandaag het secretariaat van de vereniging in het gemeentehuis gehuisvest.
Een statutenwijziging op 27 februari 2006 maakte het mogelijk dat het afdelingsbestuur voor het eerst kon worden uitgebreid met een raadsgriffier en een raadslid en in het licht van de veranderde positie van wethouders (als resultaat van de Wet Dualisering), konden ook zij – opnieuw – worden opgenomen in het dagelijks bestuur.
Tot en met 1980 werden naast bestuursvergaderingen enkel jaarvergaderingen gehouden. Met ingang van 1981 werden de algemene ledenvergaderingen halfjaarlijks. Tot en met 1983 werden die in Slot Zeist te Zeist gehouden. Daarna waren de vertegenwoordigers van de gemeenten telkens in een andere gemeente te gast.
De activiteiten van de Afdeling Utrecht namen na de Tweede Wereldoorlog gestaag toe en werden alsmaar diverser, hetgeen zich duidelijk weerspiegelde in het aantal vertegenwoordigingen in veelal landelijke, provinciale of intergemeentelijke commissies, coördinatie- werk- en stuurgroepen, verenigingen en contactraden et cetera.