VNG Utrecht

VNG Utrecht is een van de in totaal twaalf provinciale afdelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Deze provinciale afdelingen behartigen de belangen van de gemeenten in de betreffende provincie. Zij onderhandelen hiertoe met het provinciebestuur en informeren de aangesloten gemeenten in de regio over de vraagstukken die in de provincie spelen.
VNG Utrecht is een zelfstandige vereniging, waar alle Utrechtse gemeenten lid van zijn. Via de rubriek Links kunt u doorklikken naar de websites van alle Utrechtse gemeenten. De vereniging is statutair gevestigd in de gemeente Nieuwegein en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel Utrecht. 
Op 9 januari 2009 bestond VNG Utrecht 90 jaar. Ter gelegenheid daarvan is door historicus Jacques Lemmink een jubileumboek geschreven. Op deze pagina’s vindt u meer informatie daarover.