Informatie

Marijke van Beukering aan de slag als burgemeester Nieuwegein

0

Op maandag 5 juni 2023 is Marijke van Beukering officieel geïnstalleerd als burgemeester van Nieuwegein. Commissaris van de Koning Hans Oosters heeft haar beëdigd tijdens een buitengewone raadsvergadering in het Stadshuis van Nieuwegein. Marijke van Beukering volgt Frans Backhuijs op, die in september 2022 bekend maakte dat hij na 12 jaar zou stoppen als burgemeester van Nieuwegein. Van Beukering startte haar politieke carrière in de gemeente IJsselstein. Daar was ze van 2006 tot 2010 raadslid. Daaropvolgend was ze ruim zeven jaar wethouder voor onder meer het sociaal domein in dezelfde gemeente. Vanaf 2017 was ze verspreid over twee periodes in…

Voorjaarscongres 2023 – Herwinnen van vertrouwen en gezag

0

Om gezagswaardig te kunnen zijn en het vertrouwen van de burger te verdienen, moet de overheid bekwaam zijn en over praktische kennis van zaken beschikken, een betrouwbare gesprekspartner zijn en blijk geven van echte betrokkenheid. “Op al deze fronten is er werk aan de winkel voor het openbaar bestuur”, aldus Katrien Termeer, hoogleraar Bestuurskunde aan de WUR. Termeer, tevens vicevoorzitter van de Raad van het Openbaar Bestuur en plaatsvervangend kroonlid van de SER, was keynote speaker van het Voorjaarscongres van de VNG Utrecht. Dit werd op vrijdag 12 mei 2023 gehouden in het Zendstation. Gastgemeente was deze keer Lopik. Het…

Voor gemeenten dreigt nog altijd financiele strop van 2 miljard euro

0

Voor gemeenten dreigt in 2026 nog altijd een financiele strop van 2 miljard euro. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2023. Weliswaar krijgen gemeente vanaf 2027 structureel 1 miljard euro erbij, maar de opschalingskorting blijft vooralsnog in in stand. De VNG wil hierover in overleg met het kabinet. De VNG is blij met het voornemen van het kabinet om te komen tot een nieuwe financieringssystematiek. Maar de exacte invulling van die systematiek is nog onduidelijk. De uitwerking ervan moet goed geregeld worden, vindt de VNG. Want zoals het er nu uitziet blijven er, ondanks de extra middelen vanaf 2027, voor de…

Marleen Treep en Jan Kramer in Leusden benoemd tot wethouder

0

Marleen Treep en Jan Kramer zijn in Leusden geïnstalleerd als wethouder. De benoeming volgt op het vertrek van de VVD uit het Leusdens college, wat ook leidde tot het opstappen van wethouder Patrick Kiel. Treep, oud-wethouder voor de ChristenUnie in Woudenberg, is kandidaat gesteld door Sociaal Leusden. Kramer is voorgedragen door Lokaal Belangrijk. Kramer komt uit het Noord-Hollandse Zuid-Scharwoude, is raadslid voor een lokale partij en zit in de Provinciale Staten van Noord-Holland voor de BoerBurgerBeweging (BBB). Met Treep en Kramer komt het aantal wethouders in Leusden op vier. De coalitie vindt vier wethouders nodig, omdat zij op die manier…

VNG publiceert handreiking over ambtelijke bijstand voor raadsleden

0

De landelijke VNG heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd over ambtelijke bijstand voor raadsleden. De handreiking is opgesteld naar aanleiding van onderzoek van Berenschot, waaruit onder andere bleek dat bij veel gemeenten de behoefte bestond om hier meer duidelijkheid over te geven. De handreiking is opgesteld door PBLQ. Met de handreiking Omgaan met ambtelijke bijstand wil de VNG met name het gesprek tussen alle betrokkenen binnen gemeenten stimuleren en faciliteren. Een goede omgang met ambtelijke bijstand vereist namelijk dat alle betrokkenen (raadsleden, griffie(r), gemeentesecretaris, burgemeester, wethouders en ambtenaren) hun rol beseffen en nemen. De praktijk laat zien dat ambtelijke bijstand nog…

1 2 3 52