Informatie

Gezocht: best practices van burgerparticipatie ouderen

0

Actief burgerschap van ouderen: hoe slagen gemeenten en (ouderen)organisaties erin de deelname van ouderen bij beleidsontwikkeling en uitvoering te verhogen? De VNG Utrecht is op zoek naar best practices. Op donderdag 12 september houden de VNG Utrecht, het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) en het kennisplatform Utrecht Sociaal een interactieve bijeenkomst over actief burgerschap van ouderen en de deelname van ouderen bij beleidsontwikkeling en uitvoering. Centraal staat de vraag hoe hier zo goed mogelijk vorm en inhoud aan gegeven kan worden en op welke wijze gemeenten het beste kunnen inspelen op de behoeften van ouderen. In dat kader zijn de…

Zes bijeenkomsten over regionale samenwerking met zorgverzekeraars

0

In september van dit jaar houden Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten zes bestuurlijke bijeenkomsten over regionale samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Aan de basis van die samenwerking staat de in maart van dit jaar gepresenteerde gezamenlijke werkstructuur om de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars te bevorderen. Deze werkstructuur is ontwikkeld in opdracht van het bestuurlijk overleg VWS-VNG-ZN en heeft als doel te komen tot structurele regionale samenwerking op tenminste de onderwerpen GGZ, ouderen en preventie. Via deze link is meer informatie over deze werkstructuur te vinden. Uit onderzoek blijkt dat er al veel mooie voorbeelden zijn van…

Anneke Dubbink kandidaat voor bestuur VNG Utrecht

0

Anneke Dubbink, raadslid en fractievoorzitter van de PvdA in de gemeente Houten, is kandidaat voor het bestuur van de VNG Utrecht. Zij neemt de plaats in van Maarten van Dijk, die als wethouder in het bestuur zitting zal nemen. Dat heeft het bestuur van de VNG Utrecht besloten.  Met Dubbink haalt de VNG Utrecht een ervaren politica in huis. Zij is namelijk al sinds 2010 raadslid en fractievoorzitter voor de PvdA in Houten. Naast haar raadslidmaatschap werkt Dubbink als management consultant inmiddels ruim 25 jaar als adviseur voor bestuurders, directeuren, afdelingshoofden en teamleiders. In die functie heeft het aspirant-bestuurslid de…

Maarten van Dijk voorgedragen als bestuurslid

0

Maarten van Dijk staat opnieuw op de nominatie om bestuurslid te worden van de VNG Utrecht. Dit keer in zijn hoedanigheid als wethouder van Stichtse Vecht. Tijdens de laatste Algemene ledenvergadering van de VNG Utrecht op 24 mei in Houten werd nog afscheid genomen van het bestuurslid Maarten van Dijk in verband met zijn benoeming tot wethouder van de gemeente Stichtse Vecht. Enige tijd later werd echter bekend dat Jorrit Eijbersen, bestuurslid en wethouder van Bunnik, het bestuur zou verlaten in verband met zijn benoeming tot wethouder van de gemeente Gooise Meren (provincie Noord-Holland). In zijn vergadering van 14 juni…

Gemeenteraad Houten draagt Gilbert Isabella voor als nieuwe burgemeester

0

De gemeenteraad van Houten heeft Gilbert Isabella voorgedragen als nieuwe burgemeester van Houten. De oud-wethouder van Utrecht is volgens de raad een stevige, zelfbewuste bestuurder, gericht op samenwerking, met gevoel voor humor en flair. Isabella brengt daarnaast veel ervaring in het openbaar bestuur en kent bovendien de regio goed. “Hij brengt zijn overtuigingen in een aansprekend optimistisch verhaal naar voren, wat hem een sterk boegbeeld maakt voor de Houtense ambities”, aldus de raad. Het besluit viel tijdens een extra raadsvergadering op donderdagavond 6 juni. Nadat de nieuwe burgemeester bij Koninklijk Besluit is benoemd, wordt deze naar verwachting in juli beëdigd…

1 2 3 12