Informatie

Sluitstuk

0

We staan inmiddels aan de vooravond van een bijzondere kerstperiode en jaarwisseling. De feestdagen zullen deze keer heel wat minder feestelijk zijn, omdat we elkaar – zoals zo vaak de afgelopen maanden – vooral op afstand het beste zullen moeten wensen. Het vormt in die zin een passend sluitstuk van een jaar dat professioneel én persoonlijk toch al op vrijwel alle fronten afweek van wat we in de loop der tijd als volstrekt normaal zijn gaan zien. Een jaar dat velen van ons naast onrust, verdriet en persoonlijke zorgen ook de nodige bestuurlijke uitdagingen heeft gebracht. Hopelijk blijkt in het…

Thorbecke2024 – Vijf toekomstscenario’s lokale democratie en bestuur

0

De VNG heeft deze zomer vijf prikkelende afleveringen gemaakt van Thorbecke2024: toekomstscenario’s lokale democratie en bestuur. Met voorbeelden en een menukaart waarmee gemeenten zelf aan de slag kunnen. Thorbecke2024: toekomstscenario’s lokale democratie en bestuur biedt inspiratie en voorbeelden, maar geen blauwdruk. De serie heet Maatwerk. Want Amsterdam is anders dan Zeewolde. Een Federatiegemeente kan in Brabant werken, terwijl in Friesland een vorm van kernendemocratie misschien beter past. Geen gemeente is hetzelfde, dus elke gemeente zoekt de vorm die het best past. Zie ook het VNG-rapport dat minister Ollongren schreef etoen ze nog wethouder was: Maatwerkdemocratie. In samenwerking met Lucas de…

Sharon Dijksma beëdigd als burgemeester Utrecht

0

Commissaris van de Koning Hans Oosters heeft woensdagavond 16 december 2020 de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma de verklaring en belofte afgenomen tijdens een buitengewone raadsvergadering in het stadhuis van Utrecht. Sharon Dijksma volgt Peter den Oudsten op, die sinds 1 juli waarnemend burgemeester van Utrecht was. De burgemeestersvacature ontstond door het vertrek van burgemeester Jan van Zanen naar Den Haag. Dijksma noemde het in haar installatietoespraak “een geweldige eer om de 332e burgemeester te mogen zijn van deze trotse Domstad. Een stad waar ik energie van krijg en waar ik graag, met alles wat ik in me heb, voor aan de…

Online bijeenkomst over zorgfraude

0

Op vrijdag 11 december 2020 hield VNG Naleving in samenwerking met de VNG Utrecht online een bestuurlijke bijeenkomst over zorgfraude. Aan de orde kwam onder andere het onderzoek dat VNG Naleving heeft laten uitvoeren naar de aard van zorgfraude binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet, genaamd: ‘Een wereld te winnen’. Dit onderzoek is in september gepubliceerd. Tijdens de bijeenkomst verzorgde VNG Naleving een presentatie over het onderzoek zorgfraude en ging zij het gesprek aan met de deelnemers. Deze leverden de nodige input voor verdere discussie. Ook werd een aantal mooie initiatieven besproken, zoals de business case voor het inrichten van…

Martien Brander wordt nieuwe gemeentesecretaris Woerden

0

Martien Brander treedt per 1 januari 2021 aan als gemeentesecretaris van Woerden. Hij volgt in die functie Michiel van Kruijsbergen op, die in april werd benoemd tot directeur Brandweer in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Brander is 11 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Haarlemmermeer. Ook was hij twee periodes gemeenteraadslid in Haarlem, namens de PvdA. Sinds 2017 is hij directeur in Woerden. Brander fungeerde de laatste maanden tevens als waarnemend gemeentesecretaris.

1 2 3 30