Informatie

Magda Jansen beëdigd als burgemeester Woudenberg

0

De Utrechtse Commissaris van de Koning Hans Oosters heeft dinsdag 11 januari  Magda Jansen beëdigd als burgemeester van Woudenberg. Dat gebeurde tijdens een buitengewone gemeenteraadsvergadering. De commissaris heette de nieuwe burgemeester bij die gelegenheid hartelijk welkom in de provincie. Magda Jansen is nu de jongste burgemeester van Nederland. Voor haar benoeming tot burgemeester was Jansen raadsgriffier in de gemeente Roosendaal. Daarvoor werkte zij onder meer als adviseur van de regioburgemeester bij de politie Zeeland-West-Brabant, en als adviseur veiligheid bij de gemeente Soest.

Jeroen Haan treedt toe tot bestuur Unie van Waterschappen

0

Dijkgraaf Jeroen Haan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt sinds 1 januari 2022 deel uit van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen. Zijn portefeuille heeft betrekking op waterveiligheid. Deze rol vervult hij naast het dijkgraafwerk bij De Stichtse Rijnlanden. De Unie van Waterschappen opereert op landelijk niveau. Als dagelijks bestuurslid met de portefeuille Waterveiligheid bij de Unie gaat Haan zich bezighouden met de overkoepelende waterveiligheid in Nederland. Daaronder valt ook het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin 1500km aan dijken wordt versterkt de komende jaren. De jarenlange en brede bestuurlijke ervaring, onder andere als dijkgraaf van De Stichtse Rijnlanden, in het Bestuurlijk…

Utrechtse bestuurders stappen over naar nieuw kabinet

0

Zowel de provincie als de stad Utrecht raakt een bestuurder kwijt aan het nieuwe kabinet Rutte. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot is benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wethouder Maarten van Ooijen wordt  staatssecretaris Jeugd en Preventie. Het bestuur van de VNG Utrecht feliciteert beiden van harte . Hanke Bruins Slot was sinds 2019 gedeputeerde voor het CDA met onder andere Natuur, Landbouw, Bodem & Water en Sport en Bestuur in portefeuille. Zij zal worden gemist, verwacht Commissaris van de Koning Hans Oosters. “De eervolle voordracht roept gemengde gevoelens op. Hanke Bruins Slot is zeer succesvol geweest in haar…

Gelukkig Nieuwjaar!

0

Het bestuur van de VNG Utrecht wenst alle burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, raadsleden en griffiers van de 26 Utrechtse gemeenten een in alle opzichten voorspoedig 2022. We kijken uit naar een goede samenwerking in de komende nieuwe bestuursperiode!

Wethouder Anita Vlam kondigt vertrek aan

0

Anita Vlam stopt na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart als wethouder voor de gemeente Woudenberg. “Dit doe ik met een zekere pijn in mijn hart, want ik voel mij erg betrokken bij de Woudenbergse samenleving.” Op de website van de VVD Woudenberg motiveert Vlam haar besluit: “Nu in maart 2022 nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn, kwam bij mij de vraag of ik mij voor een tweede periode beschikbaar wil stellen. Vier jaar geleden ben ik gestart voor de VVD Woudenberg om als wethouder voor één periode beschikbaar te zijn. Voor mij is het een persoonlijke afweging dat ik dit als wethouder niet…

1 2 3 42