Informatie

Nieuwe Staat van Utrecht biedt gemeenten schat aan informatie

0

De Staat van Utrecht is volwassen geworden. Dat stelde gedeputeerde Mariëtte Pennarts bij de presentatie van alweer de vijfde editie van de Staat van Utrecht. Volgens de gedeputeerde biedt de Utrechtse monitor een schat aan informatie over twaalf grote thema’s die ook prominent op de gemeentelijke agenda staan. De bijeenkomst, die donderdag 14 maart werd gehouden op de Tech Campus van ROC Midden-Nederland in Utrecht, markeerde de lancering van een opnieuw uitgebreide monitor, aldus Pennaerts. Deze biedt overheden en andere geïnteresseerden inzicht in de actuele stand van zaken op thema’s als wonen, veiligheid, wonen, mobiliteit, bevolking, en werk, inkomen en…

Van Zanen in voor tweede termijn als voorzitter VNG

0

De VNG heeft 21 nieuwe vacatures opengesteld, waaronder die van de voorzitter. Op vijf juni eindigt namelijk de benoemingstermijn van de huidige voorzitter Jan van Zanen, die in 2015 werd benoemd. Van Zanen heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. Dit blijkt uit de ledenbrief die de VNG vandaag heeft gepubliceerd. Naast het voorzitterschap zijn er 12 vacatures opengesteld voor de commissie Europa & Internationaal en 8 vacatures in bestuur en andere commissies. Alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor een of meer vacatures. De VNG meldt tevens…

Maarten van Dijk benoemd tot wethouder Stichtse Vecht

0

Maarten van Dijk, tot op heden bestuurslid van de VNG Utrecht, is benoemd tot wethouder namens de PvdA in het college van Stichtse Vecht. Het college wordt verder wordt gevormd door VVD, GroenLinks en CDA. De PvdA komt in de plaats van Lokaal Liberaal, die uit het college stapte. De vier partijen zijn tot een aanscherping van het collegeakkoord gekomen, waarover inmiddels een akkoord is bereikt met de achterban van de coalitiepartijen. Maarten van Dijk krijgt als wethouder onder andere als portefeuille Werk en inkomen, Economie en Leefomgeving. Omdat hij als raadslid was toegetreden tot het bestuur van de VNG Utrecht, heeft Maarten van…

Manifest Utrechtse gemeenten krijgt steun provinciale politiek

0

De voorstellen uit het Manifest van de Utrechtse gemeenten kunnen op de nodige steun rekenen van de provinciale politiek. Dat bleek tijdens het dinsdagavond gehouden verkiezingsdebat van de VNG Utrecht. Met name op het gebied van woningbouw, mobiliteit en bereikbaarheid willen de diverse partijen gemeenten meer en beter ondersteunen. Wellicht is het debat, dat dinsdag 5 maart werd gehouden in het Utrechtse Huis voor de Provincie, geen plek om kiezers te winnen, zo merkte Maarten Divendal, voorzitter van de VNG Utrecht en burgemeester van De Ronde Venen, bij aanvang op. “Maar het is wel het moment om het vertrouwen van…

O-gen levert input voor nieuw collegeprogramma provincie Utrecht

0

Gebiedscoöperatie O-gen heeft op een rijtje gezet welke wensen de leden op provinciaal terrein hebben om het buitengebied de komende vier jaar verder te helpen. In een speciale uitgave over de Provinciale Statenverkiezingen komen in totaal vijf thema’s aan de orde. Volgens O-gen zijn de provincies Gelderland en Utrecht belangrijk als het gaat om de inrichting van en activiteiten in het buitengebied. De afgelopen maanden dachten ruim veertig O-gen-leden mee over die inrichting en activiteiten. Er vonden gesprekken plaats met individuele leden en er waren vijf sessies waar een groep leden zich over een thema boog. Bij alle gesprekken spraken…

1 2 3 8