Informatie

VNG Utrecht biedt ondersteuning bij kandidaatstelling VNG-commissies

0

Zoals bekend is de kandidaatstelling voor leden van de landelijke adviescommissies van de VNG in de laatste fase. Formeel kan dat tot 1 juli, met wat soepele speelruimte voor gemeenten waar nog geen college is gevormd. Ná de sluiting van deze kandidaatstelling worden onder andere de provinciale afdelingen in de gelegenheid gesteld een aanbeveling uit te brengen richting de Voordrachtcommissie. Zo ook de VNG Utrecht. Diverse bestuurders uit de gemeenten in onze provincie hebben laten weten dat ze kandidaat zijn voor een commissie, of overwegen zich kandidaat te stellen. Hoeveel kandidaten er uit onze 26 gemeenten uiteindelijk zullen zijn, weten…

Voorjaarscongres 2022 – Besturen mét de samenleving

0

Prachtig weer, een schitterende locatie maar bovenal een boeiend programma. Het waren ingrediënten die het Voorjaarscongres 2022 van de VNG Utrecht in de gemeente De Ronde Venen tot een succes maakten. De bijeenkomst stond in het teken van de nieuwe bestuurscultuur die nodig is om de relatie met de samenleving te herstellen. Elkaar weer leren begrijpen blijkt een belangrijke voorwaarde voor herstel. Immers: “Begrijpen is vertrouwen.” De deelnemers aan het voorjaarscongres werden bij aanvang van harte welkom geheten door Maarten Divendal, burgemeester van gastgemeente De Ronde Venen en voorzitter van de VNG Utrecht. Dat gebeurde op het buitenterras van congreslocatie…

Gemeenten belangrijk bij bestrijding invasieve exoten

0

Gedeputeerde Staten hebben dit jaar het Uitvoeringsprogramma Invasieve Exoten Utrecht 2022 – 2026 vastgesteld en in uitvoering genomen. Invasieve exoten zoals bijvoorbeeld moeraslantaarn, reuzenberenklauw en reuzenbalsemien vormen een grote bedreiging voor de Europese biodiversiteit. De inzet vanuit gemeenten in de gezamenlijk beheersing/bestrijding ervan is enorm belangrijk. Het Uitvoeringsprogramma Invasieve Exoten Utrecht 2022 – 2026, dat inmiddels ook met Provinciale Staten is besproken, geeft het actuele inzicht in: ligging, kenmerken, beheer- en bestrijdingsmethoden inclusief bijkomende kosten. Het uitvoeringsprogramma spreekt een gezamenlijke (met o.a. gemeenten) ambitie en verantwoordelijkheid uit. De verantwoordelijke partijen werken gecoördineerd en (kosten)efficiënt samen aan de beheersing en bestrijding…

Kees Diepeveen neemt afscheid en verlaat Utrecht

0

Kees Diepeveen, oud-wethouder van Utrecht en voormalig bestuurslid van de VNG Utrecht, gaat de provincie Utrecht verlaten. In een afscheidsinterview met duic.nl verklapt hij terug te kregen naar Amsterdam. Toch heeft Utrecht wel degelijk zijn hart gestolen, aldus Diepeveen. Diepeveen begon zijn Utrechts wethouderschap in 2015 en heeft sindsdien de nodige complexe dossiers voorbij zien komen, waarin hij ook op de nodige kritiek stuitte. Maar: “Dat hoort er nu eenmaal bij, ik vind het niet moeilijk om daarmee om te gaan. Het kan je juist ook scherp houden. Juist als lokale bestuurder sta je dichtbij de bewoners dus ben je…

Na verkiezingen: 226 vacatures bij bestuur en commissies VNG

0

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 226 vacatures in het bestuur, 9 adviescommissies en 2 colleges. Raadsleden, griffiers, secretarissen, wethouders en burgemeesters zijn van harte uitgenodigd om zich uiterlijk 1 juli aanstaande kandidaat te stellen voor een of meerdere vacatures in bestuur, commissies en colleges. Oorspronkelijk was de deadline donderdag 2 juni, maar het VNG-bestuur heeft besloten om de kandidaatstellingsprocedure te verlengen. Conform de VNG Statuten worden alle functies opengesteld, behalve die van voorzitter, vicevoorzitter en een aantal vacatures in de commissie Europa & Internationaal. Voor deze functies geldt een afwijkende benoemingstermijn. Daar komt bij dat huidige leden van…

1 2 3 44