Informatie

Provincie Utrecht sluit 2018 en 2019 af met positief resultaat

0

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft de concept jaarrekeningen en jaarverslagen over 2018 en 2019 gepresenteerd aan Provinciale Staten. Daaruit komt een positief resultaat naar voren van 5 miljoen euro in 2018 en 33,2 miljoen euro in 2019. Verantwoordelijk gedeputeerde Robert Strijk toont zich daar namens het college verheugd over. “Ondanks de lastige omstandigheden rondom de totstandkoming ben ik blij dat we de concept jaarstukken 2018 en 2019 vandaag aan PS hebben kunnen sturen. Daaruit blijkt namelijk dat we er financieel goed voor staan. Deze uitgangspositie maakt het mogelijk om ook in de onzekere periode die…

Tweede Kamer bespreekt financiële situatie gemeenten

0

De Tweede Kamer bespreekt donderdag 2 juli de financiële situatie van gemeenten. Dat gebeurt tijdens een Algemeen Overleg met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het debat is live te volgen via de website van de Tweede Kamer. Op de agenda staan onder andere het Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden en de herijking van het gemeentefonds. Op maandag 22 juni stuurde de minister al een brief naar de Tweede Kamer over de financiële positie van gemeenten. Zij liet daarin blijken vooralsnog geen aanleiding te zien om de gemeenten nu al structureel meer geld te geven. Of dat op termijn wel nodig…

Peter den Oudsten waarnemend burgemeester van Utrecht

0

Peter den Oudsten wordt per 1 juli waarnemend burgemeester van Utrecht. De burgemeestersvacature is ontstaan vanwege het aanstaande vertrek van de huidige burgemeester Jan van Zanen naar Den Haag. De benoeming van de waarnemend burgemeester is tot stand gekomen na goed overleg met de fractievoorzitters uit de Utrechtse gemeenteraad, zo laat gemeente Utrecht weten via haar website. Den Oudsten zal aanblijven totdat de nieuwe burgemeester is benoemd. De gemeenteraad van Utrecht stelt daarvoor op 16 juli een profielschets vast. Peter den Oudsten is een ervaren bestuurder. Hij was van 1997 tot 2001 wethouder in Leeuwarden. Daarna was hij van 2001…

VNG roept op tot brievenactie over financiële problemen

0

De VNG roept gemeenten op brieven te sturen naar de ministers van BZK en Financiën over hun benarde financiële positie. De brievenactie vindt plaats in de aanloop naar een voor gemeenten belangrijk Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 2 juli aanstaande. De afgelopen tijd heeft een aantal gemeenten en provinciale afdelingen van de VNG al een brandbrief gestuurd naar het kabinet om aan te geven dat de financiële nood hoog is. Volgens de VNG zou het een mooi signaal zijn als het kabinet (BZK en Financiën) en de leden van de vaste Kamercommissie aan de hand brieven van gemeenten…

Wubbo Tempel vertrekt als gemeentesecretaris Oudewater

0

Wubbo Tempel vertrekt als gemeentesecretaris van Oudewater. Hij is voorgedragen als wethouder in Krimpen aan den IJssel, waar hij op 2 juli 2020 begint. Tempel werkt sinds december 2016 als gemeentesecretaris in Oudewater, de eerste periode als waarnemer. Per 1 januari 2019 werd hij formeel als gemeentesecretaris aangesteld. Eerder was de CDA’er fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam, wethouder in Korendijk (2013-2014) en waarnemend burgemeester in Hellevoetsluis (2014-2015).

1 2 3 26