Informatie

Inschrijving digitaal Najaarscongres 2020 geopend

0

Een fysieke ontvangst tijdens ons Najaarscongres 2020 op vrijdag 20 november is helaas niet mogelijk. Maar online bent u meer dan welkom op onze speciale congreswebsite, waar u kunt luisteren naar en meepraten met onze studiogasten. Het Najaarscongres wordt namelijk geheel verzorgd vanuit de raadszaal van het stadhuis van Vianen in gastgemeente Vijfheerenlanden. Het digitale Najaarscongres is opgebouwd uit drie programmaonderdelen. Deze worden u aangeboden in nauwe samenwerking met de provincie Utrecht en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als eerste is de Algemene Ledenvergadering van de VNG Utrecht aan de orde. Ook geeft de algemeen directeur van de…

Oudewater draagt Danny de Vries voor als burgemeester

0

De gemeenteraad van Oudewater heeft Danny de Vries voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij is de opvolger van Pieter Verhoeve, die op 13 november 2019 burgemeester werd van Gouda. Sinds dat moment is Wim Groeneweg actief als waarnemend burgemeester. Danny de Vries is communicatiedeskundige en gespecialiseerd in reputatie, strategie en lobby. Hij studeerde af aan de Universiteit Twente in risico- en crisiscommunicatie. Sinds 2005 is hij directeur van bureau Albers De Vries en vanaf 2015 tevens directeur van de Twentse Ambassades. Hij was daarvoor jarenlang actief als journalist voor zowel radio, tv als krant. De Vries werd in 2018 politiek actief,…

Cynthia Creveld nieuwe gemeentesecretaris Baarn

0

Cynthia Creveld treedt 1 december aan als nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur van Baarn. Dat maakte het college van B&W van de gemeente bekend. Creveld is nu nog werkzaam als concerndirecteur / loco-gemeentesecretaris bij de gemeente Velsen. Daarvoor was zij loco-gemeentesecretaris in de gemeente Vianen. Cynthia Creveld neemt de functie van gemeentesecretaris over van Abdou Najib die met pensioen gaat. In een verklaring op de gemeentelijke website zegt het college van B&W uit te kijken naar een goede samenwerking met de nieuwe gemeentesecretaris, “om in onze voortdurend veranderende samenleving te blijven werken aan een optimaal functionerende en dienstverlenende gemeente voor…

Burgemeester Rhenen voorgedragen voor herbenoeming

0

De gemeenteraad van Rhenen heeft burgemeester Hans van der Pas voorgedragen voor herbenoeming. Van der Pas is burgemeester van Rhenen sinds 28 januari 2015. In juli 2014 trad Van der Pas in Rhenen al aan als waarnemer. Daarvoor was hij onder andere raadslid en wethouder in Bernheze en manager en adviseur bij woningcorporaties en adviesbureaus. Het besluit tot herbenoeming is voorbereid door een vertrouwenscommissie, die werd voorgezeten door Gert van Laar. De tweede termijn van burgemeester Van der Pas eindigt op 28 januari 2021; de herbenoeming geldt voor een periode van zes jaar.

Eveline Schell geïnstalleerd als wethouder IJsselstein

0

Eveline Schell is in IJsselstein geïnstalleerd als wethouder Sociaal Domein. Schell volgt Bernd Roks op, die is benoemd tot burgemeester van het Brabantse Halderberge.  Naar haar studie aan de Pabo en aan de Universiteit in Orthopedagogiek was Schell van 2006 tot en met 2011 gemeenteraadslid voor de VVD in Utrecht. Daarbij was ze o.a. woordvoerder op sociale zaken, WMO, jeugdzorg, sport en cultuur. Zij werd eind augustus voorgedragen door de lokale VVD-fractie voor het college van IJsselstein. Bij die gelegenheid zei ze al zich te realiseren dat ze in een rijdende trein stapte, maar er desondanks veel zin in te…

1 2 3 29