Informatie

Impact corona staat centraal in overleg financiële verhouding rijk

0

Het halfjaarlijkse bestuurlijk overleg van VNG, IPO en Unie van Waterschappen met het kabinet over de financiële verhoudingen zal in het teken staan van de coronacrisis en de financiële impact hiervan op de decentrale overheden. Dat meldt de VNG in een nieuwe ledenbrief met actualiteiten rond de coronacrisis. “We zullen met het kabinet bespreken hoe we zo snel mogelijk tot goede afspraken kunnen komen over het opvangen van de financiële gevolgen van alle maatregelen die gemeenten op dit moment treffen in verband met de coronacrisis. In de afgelopen weken zijn er al heel snel afspraken gemaakt met enkele ministeries op…

Provinciale taskforce gaat effecten coronacrisis te lijf

0

De provincie Utrecht heeft een speciale taskforce in het leven geroepen, die de gevolgen van de coronacrisis gaat proberen te beperken. Daarvoor werkt de taskforce samen met het rijk, de Utrechtse gemeenten en andere instanties. De taskforce is een initiatief van gedeputeerde Robert Strijk: “De impact van het coronavirus op de samenleving is enorm groot: fysiek en sociaal maar ook economisch. Koepels van economische sectoren, onderaannemers en leveranciers doen een indringend beroep op overheden om hen te steunen, ook op ons.” Reden voor de provincie om, aanvullend op de maatregelen die nu al zijn en worden genomen, te kijken naar…

VNG geeft update over coronavirus

0

De VNG heeft een nieuwe ledenbrief met geactualiseerde informatie over het coronavirus uitgestuurd. Daaruit blijkt onder andere dat het VNG Jaarcongres en de Algemene Ledenvergadering die stonden gepland op 9 en 10 juni geen doorgang vinden. Volgens de VNG vergen de voorbereidingen en de opbouw veel tijd en inspanning van betrokkenen en is de tijdspanne na 1 juni te kort om dit op een goede manier uit te voeren. Daarnaast speelt ook nog de onzekerheid mee of de datum van 1 juni ook daadwerkelijk de einddatum is van de diverse genomen maatregelen. Het bestuur zal op 23 april een besluit…

Wethouder Erika Spil van Bunnik vertrekt naar Voorschoten

0

Erika Spil (P21) heeft in een brief aan de gemeenteraad bekend gemaakt dat zij per direct opstapt als wethouder in Bunnik. Ze gaat aan de slag als wethouder in Voorschoten. Erika Spil was sinds januari 2017 wethouder in de gemeente Bunnik en sinds juni 2018 tevens eerste locoburgemeester. In haar ontslagbrief stelt zij dat er ‘in de verhoudingen en samenspel tussen Raad, griffie en college de laatste tijd veel veranderingen zijn geweest’. “Ik noem de personele wisselingen in het college en griffie en het opstappen van drie fractieleden uit P21. Voor mij persoonlijk werd dit steeds moeilijker. Ik heb mij…

VNG Utrecht annuleert Voorjaarscongres vanwege coronavirus

0

Het Voorjaarscongres 2020 van de VNG Utrecht, dat op vrijdag 15 mei aanstaande zou worden gehouden in De Ronde Venen, wordt geannuleerd. De VNG Utrecht heeft daartoe besloten in reactie op de persconferentie van het kabinet van 23 maart, waarin een verbod werd afgekondigd op het houden van bijeenkomsten tot 1 juni. Het besluit heeft ook tot gevolg dat de Algemene Ledenvergadering wordt doorgeschoven naar het Najaarscongres van 20 november dit jaar. Dan zal dus pas een oordeel kunnen worden geveld over de jaarstukken van 2019.

1 2 3 22