Informatie

Ouderen zijn niet over een kam te scheren

0

Gemeenten die serieus werk willen maken van ouderenparticipatie moeten zien te voorkomen dat ze ouderen teveel over één kam scheren. “De groep is juist heel divers samengesteld”, aldus Ingrid van Lieshout, onderzoeksleider van de Staat van Utrecht namens de gemeente Utrecht. Van Lieshout was een van de sprekers van de interactieve bijeenkomst ‘Ouderen aan zet’, die donderdag 12 september 2019 werd gehouden in het stadhuis van Bunnik te Odijk. De organisatie was in handen van de VNG Utrecht, het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) en het kennisplatform Utrecht Sociaal. De bijeenkomst werd geleid door Anneke Dubbink, raadslid in Houten en…

Kandidaten gezocht voor nieuwe vacatures in VNG-bestuur en -commissies

0

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 13 vacatures in het VNG bestuur en in verschillende VNG commissies (inclusief colleges). Men kan zich kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 2 oktober 2019, 12.00 uur. Het vertrek van Udo Kock als wethouder in Amsterdam maakt dat er een vacature is voor het voorzitterschap van de commissie Financiën, en daarmee ook voor het lidmaatschap van het bestuur. Andere vacatures die zijn ontstaan betreffen het bestuur (1 vacature), de commissies Financiën (2 vacatures), Bestuur & Veiligheid (2 vacatures), Informatiesamenleving (1 vacature) en Participatie, Schuldhulpverlening & Integratie (2 vacatures), en de colleges voor Arbeidszaken (3…

Frank Halsema waarnemend gemeentesecretaris Stichtse Vecht

0

Frank Halsema is door het college aangesteld als waarnemend gemeentesecretaris van Stichtse Vecht. Hij  wordt daarmee de eerste adviseur van het college en algemeen directeur van de organisatie. Frank Halsema wordt gedetacheerd naar Stichtse Vecht door zijn huidige werkgever, de gemeente Utrecht. Vanaf 2015 was hij daar directeur Financiën & Control. Van 2008 tot 2015 was hij directeur Financiën, Control en ICT bij de gemeente Arnhem. Bij de gemeente Zutphen heeft hij 5 jaar als Hoofd Bestuurs- & Concernstaf gewerkt. Daarvoor bekleedde hij diverse leidinggevende functies in het bedrijfsleven. Halsema volgt per 16 september 2019 de huidige gemeentesecretaris Annette van…

VNG zoekt Utrechtse bestuurder voor nieuw netwerk stikstofaanpak

0

De landelijke VNG is bezig met de oprichting van een bestuurlijk netwerk stikstofaanpak. Daarvoor wordt ook een gemeentelijk bestuurder uit de provincie Utrecht gezocht. Vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkte Nederland aan maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. De Raad van State (RvS) heeft op 29 mei jongstleden geoordeeld dat het PAS onvoldoende is onderbouwd om vergunningen voor nieuwe (of bestaande) activiteiten die stikstof uitstoten te beoordelen. Dit betekent dat ‘toestemming vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, in strijd is met Europese natuurwetgeving. De uitspraak betekent voor gemeenten specifiek dat (bouw)projecten door heel…

Gerben Karssenberg verruilt Wijk bij Duurstede voor Doetinchem

0

Gerben Karssenberg, nu nog gemeentesecretaris van Wijk bij Duurstede, begint 9 september 2019 als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Doetinchem. Karssenberg was eerder onder meer raadslid in Arnhem en Hilversum, wethouder in Hilversum, concernadviseur van de gemeente Lelystad en raadsgriffier en directeur in Woerden. In Doetinchem volgt hij Nicolette van Waart op, die sinds 1 mei 2018 gemeentesecretaris van Brielle is.

1 2 3 14