Informatie

Provincie Utrecht wil een front vormen met gemeenten

0

De provincie Utrecht stelt menskracht en deskundigheid beschikbaar aan de Utrechtse gemeenten om de woningbouwproductie op te schroeven en de plancapaciteit te vergroten. Aldus gedeputeerde Rob Van Muilekom in een interview met vngutrecht.nl. Op tal van fronten kan de provincie volgens gedeputeerde Van Muilekom gemeenten concreet van dienst zijn. Of het nu gaat om de ontwikkeling van een hoogbouwvisie, de invulling van het binnenstedelijke bouwprogramma of het ‘hard’ krijgen van bestemmingsplannen. “Ik zou gemeenten willen oproepen daar ook zoveel mogelijk gebruik van te maken. Gemeenten met plannen en ambities kunnen bij ons aankloppen als ze met vragen zitten. Niet voor…

VNG in actie rond behandeling begroting jeugd in Tweede Kamer

0

De VNG roept alle gemeenten op een bestuurlijk vertegenwoordiger naar Den Haag af te vaardigen, voor het bijwonen van de begrotingsbehandeling Jeugd in de Tweede Kamer van maandag 18 november aanstaande. De VNG Utrecht onderschrijft de actie. De actie volgt op brandbrieven waarin gemeenten en hun provinciale afdelingen aangeven dat de financiële tekorten in het sociaal domein, in het bijzonder op jeugd, niet meer kunnen worden opgevangen in de gemeentelijke begrotingen. Deze tekorten leiden noodgedwongen ook tot bezuinigingen op andere voorzieningen, zoals bibliotheken, zwembaden, et cetera. Er zijn per direct meer middelen nodig voor de zorg voor het groeiende aantal…

Groeneweg wordt waarnemend burgemeester Oudewater

0

Oud-burgemeester van Vianen Wim Groeneweg is benoemd tot waarnemend burgemeester van Oudewater. Hij treedt woensdag 13 november in functie, de dag dat burgemeester Pieter Verhoeve wordt geïnstalleerd in Gouda. Groeneweg, die de laatste maanden als buschauffeur werkzaam was, beschikt over ruime en relevante bestuurlijke ervaring, zo stelt de gemeente Oudewater op haar website. Voor zijn burgemeesterschap van Vianen was hij achtereenvolgens wethouder (2003 -2010) en raadslid voor het CDA in Woerden. Van 1997 tot 2003 zat Groeneweg in het Dagelijks Bestuur van Politievakorganisatie ACP in Leusden en van 1991 tot 1996 was hij (regio)bestuurder van het CNV. De komende maanden…

Gemeentesecretaris Herke Elbers vertrekt uit Amersfoort

0

Gemeentesecretaris Herke Elbers vertrekt na bijna zes jaar uit Amersfoort. Ze start per 1 januari 2020 als algemeen directeur bij de Raad voor de Kinderbescherming. Burgemeester Lucas Bolsius reageert op de gemeentelijke website: “Herke is een verbinder en weet mensen en partijen bij elkaar te brengen. Ze is een aanpakker en volhouder. Zakelijk maar altijd met oog voor de menselijke maat. Zij heeft veel betekend voor het college, de ambtelijke organisatie en verschillende partners zoals de Veiligheidsregio en de Vereniging voor Gemeentesecretarissen. Ik heb altijd erg prettig met haar samengewerkt. Het college van burgemeester en wethouders vindt het vertrek van…

Martijn Beek vertegenwoordiger VNG Utrecht in NUZO Raad

0

Het bestuur van de VNG Utrecht heeft Martijn Beek (wethouder gemeente Veenendaal) aangewezen als vertegenwoordiger van de VNG Utrecht in de NUZO Raad. Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) heeft als doelstelling het stimuleren en bevorderen van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in de brede NUZO-regio. Dit doen de partners van het NUZO samen met de ouderen door het signaleren en oppakken van knelpunten en behoeften van kwetsbare ouderen in de regio. Maar ook door het delen van kennis en ervaring, het uitvoeren van projecten en best practices en het verspreiden van de resultaten hiervan in de…

1 2 3 16