Informatie

Jan van Zanen verruilt Utrecht voor Den Haag

0

Jan van Zanen is officieel voorgedragen als burgemeester van Den Haag. De officiële beëdiging staat gepland op 1 juli aanstaande. Daarmee komt voor Van Zanen een einde aan zes jaar burgemeesterschap in Utrecht. De geschokte reacties op het bericht van zijn vertrek geven wel aan dat Van Zanen geliefd was in de gemeente Utrecht. De schok was des te groter omdat niets erop wees dat zijn vertrek aanstaande was. In januari tekende de burgemeester nog voor zes jaar bij. “Ik ben zeer vereerd dat ik ben voorgedragen om burgemeester van Den Haag te worden”, zo maakte Van Zanen in de…

Geen behoefte aan landelijk corona-protocol openbare ruimte

0

De VNG is geen voorstander van een strikt landelijk protocol voor het gebruik van de openbare ruimte in de overgang naar de ‘1,5 metersamenleving’. Gemeenten zowel houvast nodig als ruimte voor maatwerk binnen de lokale omstandigheden. “Bij houvast moet worden gedacht aan richtlijnen/uitgangspunten en niet aan een dwingend korset van regels”, aldus de VNG in de met een nieuwe update over het coronavirus. In de brief komen diverse aspecten aan bod, die te maken hebben met de transitie van een crisisfase naar ‘het nieuwe normaal’. Zo begint op 11 mei de bestuurlijke klankbordgroep Corona met haar werk. De klankbordgroep adviseert…

Provincie focust op duurzame en vitale economie

0

De provincie Utrecht wil het economisch beleid de komende jaren focussen op een duurzame en vitale economie. In dat kader wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met gemeenten, zo blijkt uit de ‘Economische visie 2020 – 2027’, die donderdag 30 april werd aangeboden aan Provinciale Staten. De visie, die een aanscherping en modernisering van de voorgaande economische visie uit 2011 is, geeft aan hoe volgens het provinciebestuur de komende jaren de economische groei in goede banen kan worden geleid. Dat is nodig, want Utrecht is in trek. Die populariteit heeft echter ook een keerzijde. Het aantal woningen, arbeidsplaatsen en de mobiliteit…

VNG houdt webinars over gemeentelijke financiën

0

De VNG organiseert in mei twee webinars over de gemeentelijke financiën. Op maandag 11 mei komt de stand van zaken aan de orde omtrent de herziening van de verdeelmodellen van het gemeentefonds. Donderdag 14 mei gaat het over de actualiteiten omtrent de financiële positie van gemeenten. Wat zijn de redenen van de fondsbeheerders om de herverdeling van het Gemeentefonds een jaar op te schuiven? Hoe ziet het vervolgtraject eruit? De minister van BZK heeft aangegeven om nog dit jaar een nieuwe verdeling per 2022 te willen presenteren. Wat wordt er de komende tijd nog uitgezocht, wat zijn de opties, wat…

In mei meer duidelijkheid over compensatie uitgaven corona

0

In mei komt er meer duidelijkheid over de wijze waarop gemeenten worden gecompenseerd voor de uitgaven die zij in het kader van de bestrijding van corona moeten doen en voor de derving van inkomsten. Dat meldt de VNG in de ledenbrief van vrijdag met een update over de coronacrisis. Op donderdag 23 april is in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) gesproken over de voortgang van de compensatie voor gemeenten voor de coronacrisis. Het maken van goede afspraken met het kabinet om de financiën van gemeenten te verbeteren heeft de absolute prioriteit van het VNG-bestuur. Met het kabinet zijn afspraken…

1 2 3 4 5 27