Informatie

Wonen en bestaanszekerheid belangrijke thema’s voor colleges

0

De landelijke VNG heeft Platform31 onderzoek laten doen naar de coalitieakoorden die sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zijn opgesteld. Met name de woningmarkt en de bestaanszekerheid maar ook onderwerpen als klimaat en energie komen daarin veelvuldig terug. Net als in 2018 waren lokale partijen de grote winnaar van de verkiezingen, blijkt uit het onderzoek. Dit jaar behaalden zij 31,3 procent van de stemmen, tegenover 28,6 procent in 2018. Vervolgens haalden zij bijna 37 procent van de wethoudersposten binnen, met wethouders in 8 op de 10 gemeenten. Van de landelijke partijen is de VVD op gemeentelijk niveau het best…

Frans Backhuijs stopt als burgemeester Nieuwegein

0

Burgemeester Frans Backhuijs is niet beschikbaar voor een derde ambtstermijn als burgemeester van Nieuwegein. Dat heeft hij de gemeenteraad van Nieuwegein laten weten. De tweede ambtstermijn van burgemeester Backhuijs loopt op 11 mei 2023 af. Op de gemeentelijke website laat Backhuijs weten dat hij zich de afgelopen twee ambtstermijnen met volle heeft overtuiging ingezet om als burgemeester Nieuwegein te dienen. “Samen met bewoners, ondernemers, raadsleden, collegeleden en de ambtelijke organisatie is er met passie gewerkt voor de gemeenschap. Maar na twaalf jaren is het tijd om de bakens te verzetten en ruimte te maken voor iemand anders. Ik vind het…

Wethouder gezocht voor het bestuur van de VNG afdeling Utrecht

0

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. is in het bestuur van de VNG Utrecht een vacature voor een wethouder ontstaan. Daarom zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wij zoeken een wethouder die bereid is zich met enthousiasme en betrokkenheid in te zetten. Profiel van de kandidaat Aan de kandidaatstelling is een aantal voorwaarden verbonden: Hij of zij is in de gelegenheid de bestuursvergaderingen (5 of 6 per jaar, op vrijdagen op wisselende locaties in de provincie) en het Voor- en Najaarscongres van de VNG afdeling Utrecht (op vrijdagochtenden) bij te wonen. Hij of zij wil enthousiast meewerken aan…

Utrecht en Amersfoort stellen wethouders kandidaat voor bestuur VNG Utrecht

0

De gemeenten Amersfoort en Utrecht hebben hun kandidaten voorgesteld voor benoeming in het bestuur van de VNG Utrecht. De Algemene Ledenvergadering kan zich hier tijdens het Najaarscongres van 18 november aanstaande over uitspreken. De gemeente Utrecht heeft wethouder Rachel Streefland voorgedragen. Zij is sinds januari 2022 wethouder en verantwoordelijk voor de portefeuilles Asiel en integratie, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Samen voor Overvecht, Erfgoed (inclusief werven), Personeel en Organisatie en de wijk Overvecht. In het bestuur volgt Rachel Streefland Kees Diepeveen op. Klik hier voor meer informatie. Namens Amersfoort wordt wethouder Micheline Paffen-Zeenni voorgedragen voor het bestuur van de VNG…

VNG Utrecht biedt ondersteuning bij kandidaatstelling VNG-commissies

0

Zoals bekend is de kandidaatstelling voor leden van de landelijke adviescommissies van de VNG in de laatste fase. Formeel kan dat tot 1 juli, met wat soepele speelruimte voor gemeenten waar nog geen college is gevormd. Ná de sluiting van deze kandidaatstelling worden onder andere de provinciale afdelingen in de gelegenheid gesteld een aanbeveling uit te brengen richting de Voordrachtcommissie. Zo ook de VNG Utrecht. Diverse bestuurders uit de gemeenten in onze provincie hebben laten weten dat ze kandidaat zijn voor een commissie, of overwegen zich kandidaat te stellen. Hoeveel kandidaten er uit onze 26 gemeenten uiteindelijk zullen zijn, weten…

1 2 3 4 5 47