Informatie

Regio Deal Bodemdaling Groene Hart gesloten

0

De gemeente Woerden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht zijn mede-ondertekenaar van de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart. Met de deal bevestigen acht gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk dat zij willen samenwerken aan aan manieren om beter om te gaan met de gevolgen van bodemdaling. De deal werd namens het rijk getekend door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Groene Hart uit 88 inzendingen voor een Regio Deal. De projecten binnen deze Regio Deal zijn gericht op het bieden van handelingsperspectief voor bewoners, bedrijven en…

Ali Dekker treedt opnieuw aan als wethouder in Bunnik

0

Oud-Statenlid Ali Dekker is donderdagavond 11 juli benoemd en beëdigd als wethouder voor de gemeente Bunnik. Dekker (62) was al eerder wethouder in Bunnik van 1994 tot 2001. Dekker volgt Jorrit Eijbersen op, oud-bestuurslid van de VNG Utrecht en inmiddels wethouder in de gemeente Gooise Meren. Met de komst van de nieuwe wethouder beschikt de gemeente over een voltallig college. Over haar komst naar de gemeente Bunnik zegt Wethouder Dekker: “Ik heb er onbedaarlijk veel zin in om me met alle energie in te zetten voor de Bunnikse samenleving. Het motto van mijn vorige werkgever is: “Denken en doen voor…

Nieuwegein verliest raadsgriffier aan Amsterdam

0

Raadsgriffier Jolien Houtman van Nieuwegein vertrekt naar Amsterdam. De gemeenteraad van de hoofdstad stemde op woensdag 10 juli in met haar benoeming. Houtman begint op 2 september in haar nieuwe functie. Rik Torn, voorzitter van Het presidium van de gemeenteraad is blij met Houtman. “Jolien Houtman is een ervaren griffier met groot enthousiasme en eerdere ervaring in Amsterdam. Ik verheug me op de samenwerking.” Jolien Houtman heeft in Amsterdam rechten gestudeerd en heeft in een eerdere fase van haar carrière al binnen de gemeente Amsterdam als senior jurist gewerkt. Sinds 2015 was zij als raadsgriffier werkzaam bij de gemeente Nieuwegein.

Dennis Straat benoemd tot waarnemend burgemeester Landsmeer

0

Dennis Straat, tot mei 2019 nog gedeputeerde van de provincie Utrecht, is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Landsmeer. Dennis Straat trad aan als gedeputeerde in februari 2018 als opvolger van Jacqueline Verbeek. Zij moest het veld ruimen als gevolg van de problemen rond de Utrechtse Uithoflijn. Straat had al aangegeven niet te zullen terugkeren in een nieuw provinciaal college.

Anneke Dubbink kandidaat voor bestuur VNG Utrecht

0

Anneke Dubbink, raadslid en fractievoorzitter van de PvdA in de gemeente Houten, is kandidaat voor het bestuur van de VNG Utrecht. Zij neemt de plaats in van Maarten van Dijk, die als wethouder in het bestuur zitting zal nemen. Dat heeft het bestuur van de VNG Utrecht besloten.  Met Dubbink haalt de VNG Utrecht een ervaren politica in huis. Zij is namelijk al sinds 2010 raadslid en fractievoorzitter voor de PvdA in Houten. Naast haar raadslidmaatschap werkt Dubbink als management consultant inmiddels ruim 25 jaar als adviseur voor bestuurders, directeuren, afdelingshoofden en teamleiders. In die functie heeft het aspirant-bestuurslid de…

1 2 3 4 13