Informatie

Utrechtse bestuurders praten Kamerleden bij over Utrechts Aanbod

0

Op dinsdag 29 juni zijn Utrechtse bestuurders naar het Binnenhof getrokken om Utrechtse Kamerleden bij te praten over het Utrechts Aanbod. Daarvoor werd naast het gebouw van de Tweede Kamer een tijdelijk terras ingericht. Het Utrechts Aanbod werd eind mei aangeboden aan de informateur. Volgens de Utrechtse regio kan zij met 100.000 nieuwe banen tot 2050 een forse bijdrage leveren aan het economisch herstel na de coronacrisis. Het plan is bijvoorbeeld om nog vóór 2030 in de provincie 100.000 woningen te bouwen, het vervoer naar en door Utrecht te verduurzamen en te investeren in de energietransitie in de gebouwde omgeving.…

Martien Brander nieuwe secretaris/penningmeester VNG Utrecht

0

Het bestuur van de VNG Utrecht heeft in zijn vergadering van vrijdag 25 juni Martien Brander aangewezen als nieuwe secretaris/penningmeester. Hij volgt in die functie Astrid van de Klift op, die zoals bekend naar Nijmegen is overgestapt. Martien Brander, gemeentesecretaris van Woerden, werd samen met Pieter Bonthuis, gemeentesecretaris van Rhenen, benoemd tot bestuurslid in de Algemene Ledenvergadering van 28 mei. U vindt hier het verslag van die vergadering. Klik hier voor een overzicht van de leden van het dagelijks bestuur van de VNG Utrecht.

Fenneke van der Vegte wordt wethouder in Leusden

0

Fenneke van der Vegte is voorgedragen als nieuwe wethouder in de gemeente Leusden. Van der Vegte is nu nog strategisch adviseur stad en ontwikkeling voor de gemeente Amersfoort. De beoogd wethouder is sinds 2018 lid van de gemeenteraad van Leusden voor GroenLinks-PvdA. Zij volgt Erik van Beurden op, die eerder aankondigde de politiek te verlaten. In een schriftelijke verklaring laat Van der Vegte weten uit te kijken naar haar rol als wethouder. Tot haar portefeuille behoren onder andere woningbouw, sociaal domein en de energietransitie. Van der Vegte, die unaniem werd voorgedragen door Groen Links-PvdA, begint op 1 september in haar…

Voorjaarscongres 2021 – Herwaardering Publieke Sector

0

Op vrijdag 28 mei 2021 hield de VNG Utrecht haar Voorjaarscongres 2021. De digitale bijeenkomst stond in het teken van de herwaardering van de publieke sector. De uitzending werd verzorgd vanuit de studio van Walt Wonder Schmidt in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst werd onder andere de Algemene Ledenvergadering gehouden en stelden onze nieuwe bestuursleden Martien Brander, gemeentesecretaris van Woerden, en Pieter Bonthuis, gemeentesecretaris van Rhenen, zich aan de kijkers voor (vanaf 5:56 in de videoregistratie). Klik hier voor het verslag. Leonard Geluk, algemeen directeur VNG, gaf een toelichting geven op ‘Haagse zaken’. Daarbij stonden met name de financiële positie van gemeenten…

Ontwerp provinciaal programma wonen en werken ter inzage gelegd

0

De provincie Utrecht heeft in overleg met de gemeenten en regio’s afspraken gemaakt over woningbouw en bedrijventerreinen. De samenwerking zorgt ervoor dat bouwplannen sneller kunnen worden uitgevoerd. De plannen staan beschreven in het Ontwerp provinciaal programma wonen en werken dat met de bijbehorende plan-Milieu Effect Rapportage vanaf 1 juni zes weken lang ter inzage komt te liggen. In het programma (deel realisatie) staan de plannen die zo goed als vast staan en op korte en middellange termijn (tot circa 2030)  uitgevoerd kunnen worden. Voor de drie regio’s gaat het in totaal om ruim 84.000 woningen en 54 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen.…

1 2 3 4 39