Informatie

Financieel ravijn Gemeentefonds niet opgelost

0

In de nieuwe rijksbegroting zet het kabinet een stap in de richting van een oplossing voor het financiële ravijn in 2026 door 1 miljard euro aan het gemeentefonds toe te voegen. Dat stelt algemeen directeur Leonard Geluk van de VNG in het voorwoord van de VNG-reactie op de Miljoenenota voor 2023. Die oplossing is echter niet toereikend. Na 2026 valt het accres weer fors terug. Het accres voor 2026 komt ondanks de eenmalige rijksbijdrage nog steeds uit op een negatief bedrag van € 0,8 miljard. Daarbovenop is er nog de opschalingskorting van structureel € 675 miljoen. En het volume-accres blijft…

Kandidaten gezocht voor VNG-bestuur en -commissies

0

De VNG zoekt kandidaten voor het (vice)voorzitterschap van de vereniging, drie vacatures in het College voor Arbeidszaken en twee vacatures in de commissie Europa & Internationaal.  Belangstellenden kunnen zich op de website https://governance.vng.nl kandidaat stellen voor een of meer vacatures tot uiterlijk woensdag 19 oktober aanstaande, vóór 12.00 uur. Op de Najaars ALV van 2 december a.s. eindigt de tweede en laatste benoemingstermijn van vicevoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Daarnaast heeft voorzitter Jan van Zanen aangekondigd na een periode van acht jaar (ook zijn tweede en laatste benoemingstermijn) afscheid te zullen nemen op de ALV van 14 juni 2023. In…

Kees van Dalen benoemd tot wethouder Montfoort

0

Kees van Dalen is aangetreden als wethouder in de gemeente Montfoort. De CDA’er volgt Jan Vlaar op die vanwege gezondheidsredenen moest stoppen. Van Dalen was eerder 12 jaar wethouder in Houten. In Montfoort heeft hij onder meer werk en inkomen, volksgezondheid, sport, cultuur en onderwijs in portefeuille. Burgemeester Hartskamp liet via twitter blij te zijn met de komst van Van Dalen. Vanavond is Kees van Dalen benoemd tot nieuwe wethouder (CDA) voor de gemeente Montfoort. Van Dalen volgt Jan Vlaar op die vanwege gezondheidsredenen is gestopt. BGM V. Hartskamp “Wij zijn blij met de komst van Kees van Dalen en…

Petra Doornenbal herbenoemd tot burgemeester Renswoude

0

Petra Doornenbal is voor een tweede termijn benoemd als burgemeester van Renswoude. Commissaris van de Koning Hans Oosters, heeft haar daartoe in een buitengewone raadsvergadering de ambtseed afgenomen.  “Petra Doornenbal is een krachtdadige, betrokken en benaderbare burgemeester”, aldus Oosters bij de herbenoeming. “Ook bestuurlijk complexe puzzels legt ze doortastend: het hart warm, het hoofd koel, eerlijk en direct”. Burgemeester Doornenbal, tevens bestuurslid van de VNG Utrecht, is hiermee herbenoemd voor de komende zes jaar.

Acht procent VNG-bestuurders komt uit provincie Utrecht

0

Acht procent van de kandidaat-leden van de bestuurlijke organisatie van de landelijke VNG is afkomstig uit de provincie Utrecht. Dat blijkt uit een overzicht dat de VNG heeft verstuurd naar aanleiding van de invulling van 217 vacatures van de in totaal 220 opengestelde vacatures. De kandidaten voor de vacatures zijn door het VNG-bestuur op 22 september jongstleden benoemd tot waarnemer. Dit waarnemerschap geldt voor de periode tot aan de Najaars-ALV van 2 december aanstaande. In die ALV worden de tot waarnemer benoemde kandidaten en eventuele tegenkandidaten aan de leden voorgelegd. Door de benoeming van waarnemers kan de bestuurlijke organisatie van…

1 2 3 4 47