Informatie

Frank van Liempdt opnieuw kandidaat wethouder Stichtse Vecht

0

Lokaal Liberaal in Stichtse Vecht heeft Frank van Liempdt naar voren geschoven als kandidaat wethouder. Van Liempdt stapte eind 2018 op als wethouder, wat uiteindelijk ook leidde tot het vertrek van Lokaal Liberaal uit het college. Maar ‘na goede gesprekken over de toenmalige situatie’ staat niets een terugkeer in het college en de herbenoeming van Van Liempdt meer in de weg, zo meldt Lokaal Liberaal op haar website. De partij gaat samen met VVD, PvdA en CDA een brede meerderheidscoalitie vormen in Stichtse Vecht. Samen hebben zij 20 van de 33 zetels. Vorming van een nieuwe coalitie was nodig nadat…

Brandbrief Utrechtse gemeenten over financiële situatie

0

Na de VNG en de provincie Utrecht hebben nu ook 21 van de 26 Utrechtse gemeenten bij het kabinet aan de bel getrokken over de penibele financiële situatie waarin veel gemeenten zich bevinden. “We zijn niet meer voldoende toegerust om onze rol in de lokale samenleving goed waar te kunnen maken”, schrijven de burgemeesters in een brandbrief, gericht aan de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Volgens de gemeenten zijn er veel extra taken bijgekomen, zonder dat de bijdrage uit het Gemeentefonds navenant is verhoogd. “Er is heel veel over de schutting gegooid bij gemeentes. We pakken dat…

Jan van Zanen verruilt Utrecht voor Den Haag

0

Jan van Zanen is officieel voorgedragen als burgemeester van Den Haag. De officiële beëdiging staat gepland op 1 juli aanstaande. Daarmee komt voor Van Zanen een einde aan zes jaar burgemeesterschap in Utrecht. De geschokte reacties op het bericht van zijn vertrek geven wel aan dat Van Zanen geliefd was in de gemeente Utrecht. De schok was des te groter omdat niets erop wees dat zijn vertrek aanstaande was. In januari tekende de burgemeester nog voor zes jaar bij. “Ik ben zeer vereerd dat ik ben voorgedragen om burgemeester van Den Haag te worden”, zo maakte Van Zanen in de…

Geen behoefte aan landelijk corona-protocol openbare ruimte

0

De VNG is geen voorstander van een strikt landelijk protocol voor het gebruik van de openbare ruimte in de overgang naar de ‘1,5 metersamenleving’. Gemeenten zowel houvast nodig als ruimte voor maatwerk binnen de lokale omstandigheden. “Bij houvast moet worden gedacht aan richtlijnen/uitgangspunten en niet aan een dwingend korset van regels”, aldus de VNG in de met een nieuwe update over het coronavirus. In de brief komen diverse aspecten aan bod, die te maken hebben met de transitie van een crisisfase naar ‘het nieuwe normaal’. Zo begint op 11 mei de bestuurlijke klankbordgroep Corona met haar werk. De klankbordgroep adviseert…

Provincie focust op duurzame en vitale economie

0

De provincie Utrecht wil het economisch beleid de komende jaren focussen op een duurzame en vitale economie. In dat kader wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met gemeenten, zo blijkt uit de ‘Economische visie 2020 – 2027’, die donderdag 30 april werd aangeboden aan Provinciale Staten. De visie, die een aanscherping en modernisering van de voorgaande economische visie uit 2011 is, geeft aan hoe volgens het provinciebestuur de komende jaren de economische groei in goede banen kan worden geleid. Dat is nodig, want Utrecht is in trek. Die populariteit heeft echter ook een keerzijde. Het aantal woningen, arbeidsplaatsen en de mobiliteit…

1 2 3 4 26