Informatie

Jeroen Haan voorgedragen als hoogheemraad Stichtse Rijnlanden

0

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft Jeroen Haan bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat voorgedragen als nieuwe dijkgraaf. Haan is op dit moment nog werkzaam als hoogheemraad van Rijnland in Leiden. Haan volgt als dijkgraaf Patrick Poelmann op, die eerder aankondigde om op 1 september te zullen vertrekken. Poelman is twaalf jaar dijkgraaf geweest van De Stichtse Rijnlanden. Het hoogheemraadschap streeft ernaar dat Haan, na zijn benoeming bij Koninklijk Besluit, met ingang van 1 september 2019 in Houten aan de slag kan bij De Stichtse Rijnlanden. Klik hier voor het nieuwsbericht van HDRS.

Gemengde gevoelens VNG over reactie kabinet op problemen jeugdzorg

0

De acties van de VNG om de problemen in de jeugdzorg onder de aandacht van het kabinet te krijgen hebben effect gehad. Er is meer inzicht in en bewustzijn van de problemen gekomen en een beetje meer geld. Maar dat is wel onvoldoende. Aldus voorzitter Jan van Zanen in een reactie op de per brief door het kabinet aangekondigde maatregelen, waarmee het de problemen van veel gemeenten in de uitvoering en financiering van de jeugdzorg te lijf wil gaan. De brief van het kabinet is een antwoord op de woensdag 8 mei verschenen open brief en oproep van gemeenten over…

Voorjaarscongres 2019 – Ruimte voor besturen

0

De ontmoetingen met de 26 burgemeesters in de provincie Utrecht hebben commissaris van de Koning Hans Oosters gesterkt in zijn overtuiging dat de samenwerking tussen gemeenten en de provincie van cruciaal belang is. “Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, maar de vraagstukken zijn zo complex dat we het samen moeten doen.” Tijdens het Voorjaarscongres 2019 van de VNG Utrecht, dat vrijdag 24 mei werd gehouden op de bijzondere locatie Fort Honswijk, kreeg Hans Oosters voor het eerst de gelegenheid om te vertellen over zijn eerste ervaringen als CvdK in Utrecht. Hij deed dat in een interview met gespreksleider…

VNG Utrecht levert input voor provinciaal formatieproces

0

De VNG Utrecht is een van de organisaties die is uitgenodigd op 8 mei 2019 met provinciaal formateur Bram van Ojik in overleg te treden over de concept Strategische Agenda Coalitiebesprekingen van de provincie Utrecht. De bijeenkomst op 8 mei heeft tot doel om extra input te verzamelen voor de onderhandelaars. Dat gebeurt namens de de vijf collegevormende partijen (GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie. Zij willen de inbreng gebruiken in het vervolg van de besprekingen over het coalitieakkoord 2019 – 2023. In een videoboodschap licht Bram van Ojik een en ander toe: In totaal hebben zich circa 80 verenigingen,…

Gemeenten kunnen eigenaren helpen bij verwijdering asbestdaken

0

Gemeenten kunnen eigenaren helpen bij de verwijdering van asbestdaken. Maar gebeurt dat ook? Die vraag legt het programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdaken sanering voor aan de Utrechtse gemeenten. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli 2016 het Programmabureau voor de versnelling van de sanering van asbestdaken opgericht. Het Programmabureau stimuleert en monitort de versnelling van de sanering van asbestdaken en initieert flankerende maatregelen mochten deze nodig zijn. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland waarschijnlijk verboden. Er is al veel gebeurd sinds 2016. Er is een samenwerkingsverband van (de)centrale overheden, de sector en andere maatschappelijke organisaties ontwikkeld dat samenwerkt en acties…

1 2 3 4 11