Toon 3 van 4

Inwoners voor ogen

Na Vreeswijk kwam de praktijk in Amersfoort aan de orde. Frans van Eck gaf namens de gemeente een toelichting op de wijze waarop die gemeente erin slaagt inwoners en cliënten nauwer te betrekken bij de formulering en uitvoering van beleid in het sociaal domein.

Gekozen is voor een model met een Adviesraad Sociaal Domein en een Signaleringsteam. De adviesraad wordt gevorm door mensen met een professionele achtergrond en kennis van wet- en regelgeving op dit terrein. Het signaleringteam is er om de stemming in de stad te peilen. “De leden daarvan vormen de handen, voeten en ogen van de gemeente. De beleidsontwikkeling in het sociaal domein moet op die manier samen met de inwoners en cliënten vorm en inhoud krijgen.”

Twee concrete resultaten zijn er al te melden: de Gezondheidsnota en het Regionaal beleidskader zorgverlening. Belangrijkste winstpunten: goed leesbare en begrijpelijke documenten, aangesloten op de praktijk zoals inwoners en cliënten die ervaren, en een integrale benadering.

Ties ter horst is lid van het signaleringsteam en zat hiervoor in de cliëntenraad WMO. “Het is grappig om te zien wat je ophaalt als je telkens teruggaat naar het gebruikersniveau. In de beleidsvorming zitten altijd aannames. Wij toetsen die aannames bij de mensen die er het meest bij betrokken zijn. Dat leidt tot een beter resultaat. Het samenspel met de gemeente is ook anders. Vroeger kwam men met een gereed beleidsstuk bij de cliëntenraad. Met onze inbreng gebeurde vervolgens niks meer. Nu zitten we veel meer vooraan in het proces.”

Kees Paap, lid van de Adviesraad sociaal domein, spreekt van ‘leuk en zinvol werk.’ “Wij kijken naar de beleidsstukken en wat het signaleringsteam allemaal te melden heeft. En daarop baseren we vervolgens ons advies. Het inwonersperspectief staat daarmee centraal.”

Volgens Van Eck is er voldoende bestuurlijk draagvlak voor de nieuwe aanpak. “Maar we moeten natuurlijk afwachten hoe dat na de verkiezingen zal zijn.”

Toon 3 van 4
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.