Deelnemers

Voor het Najaarscongres 2022 zijn uitgenodigd: de burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, raadsleden en griffiers van de 26 Utrechtse gemeenten; alle leden van Provinciale Staten, de leden van het college van Gedeputeerde Staten, de provinciesecretaris en de statengriffier; alsmede de leden van de dagelijkse besturen van de waterschappen. Ook leden van de raadscommissies zijn van harte welkom.

  • Hier vindt u binnenkort de deelnemerslijst.