Provinciale commissies

Op verschillende beleidsterreinen hebben Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten commissies, stuurgroepen en/of werkgroepen ingesteld. Deze dienen als klankbordgroep voor de standpuntbepaling die in de beleidssectoren wordt voorbereid. De commissieleden nemen actief deel aan beleidsbepaling met bestuurders en politici en andere belangenorganisaties.

De commissies, stuurgroepen en/of werkgroepen adviseren Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten over actuele vraagstukken die in gemeenten aan de orde zijn. De commissie-, stuurgroep- of werkgroepleden zijn gemeentebestuurders, gemeentesecretarissen of deskundigen van een gemeente.

Op dit moment zijn de volgende provinciale commissies actief:

 • Provinciale Commissie Leefomgeving
 • Adviescommissie van het Utrechts Monumenten Cultuurfonds
 • Baggerplatform
 • Bestuurlijke begeleidingscommissie reconstructie
 • Raad van Advies van Zorgkantoor Utrecht
 • Reconstructiecommissie
 • Programmaraad RTV Utrecht
 • Regionaal bestuurlijk overleg Rijn-West
 • Stichting GBKN Utrecht
 • Stuurgroep baggerbeleidsplan
 • Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen