Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 uur Inloop met koffie/thee
09.30 uur Welkom door Danny de Vries, burgemeester van gastgemeente Oudewater
09.45 uur Welkom door Maarten Divendal, voorzitter VNG Utrecht
09.50 uur Algemene Ledenvergadering VNG Utrecht
10.00 uur

 • Gesprek met leden van het bestuur en de commissies en colleges van de landelijke VNG, inclusief een rondje langs de Utrechtse gemeenten.
 • bijdrage Marieke Schouten, wethouder Nieuwegein, over relatie van gemeenten met ‘Brussel’, het Comité van de Regio’s en het Zero Pollution Stakeholders Platform
 • bijdrage van Hugo Prakke, wethouder Baarn, en Esther Vreeburg van Unicef over ‘kindvriendelijke gemeenten’

11.00 uur Pauze

11.30 uur Rondetafelgesprek

In navolging van het Najaarscongres 2023 vindt wederom een rondetafelgesprek plaats. Daarin komt het thema “Vertrouwen in de waagschaal” uitvoerig vanuit verschillende invalshoeken aan de orde.

Onze tafelgasten zijn (onder voorbehoud):

 • Maarten van der Greft, wethouder De Ronde Venen
 • Daan Giebels, programmamanager gemeente Utrecht
 • Lot van Bree, journalist Omroep West
 • Ans Oude Luttikhuis, Statenlid en fractievoorzitter BBB
 • Danny de Vries, burgemeester Oudewater

Sjors Fröhlich, burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden, leidt het rondetafelgesprek.

12.55 uur Afsluiting van de bijeenkomst door Maarten Divendal

13.00 uur Lunch

13.45 uur Start middagprogramma in aantal parallelle onderdelen

Aansluitend aan de lunch (13.00 – 13.45 uur) verzorgt de gemeente Oudewater een aantrekkelijk middagprogramma (tot ca. 15.30). Tijdens het middagprogramma staat ‘Natuurlijk, Historisch en Kleurrijk Oudewater centraal’. U gaat de ‘Magie van Oudewater’ ervaren aan de hand van de volgende programma-elementen:

 • U hoort over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;
 • U leert over de Oudewaterse Moord;
 • Uiteraard gaat u varen met de Geelbuik-boot;
 • En u krijgt als eerste een preview van de nieuwe permanente expositie in Museum De Heksenwaag genaamd: Anders?!

Het college van B&W zal u hoogstpersoonlijk rondleiden door de oudste stad van het Groene Hart.

15.30 uur Einde middagprogramma (richttijd)