Donderdag 10 februari 2022, vanaf 16.00 uur (eindtijd: 20.00 uur)
Kanaal30 te Utrecht

Na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022, is een nieuwe lichting politici en bestuurders aan zet. Hoe gaat u als bestuurder en ondernemer de uitdagingen aan waar we met elkaar voor staan? Bijvoorbeeld de nijpende situatie op de woningmarkt en het gebrek aan bouwlocaties. De toenemende filedruk en afnemende mobiliteit. De problemen met CO2 en stikstof. Maar ook: energietransitie, klimaatadaptatie, verduurzaming en circulariteit.

Wat wordt de ideale mix van rood, groen en blauw? Hoe creëren we het ideale woon-, werk-, leef- èn ondernemersklimaat, terwijl we de natuur en milieukwaliteit maximaal laten meeprofiteren? En wat is de rol van de bouw- en infrasector daarin? Zijn zij onze hoop in bange dagen? Kunt u bij hen terecht voor raad en daad of moet u na elk overleg opnieuw uw vingers tellen?

Bouwend Nederland, VNO-NCW provincie Utrecht en de VNG Utrecht bieden u een uitgelezen kans om daarover met elkaar het gesprek aan te gaan. Op donderdag 10 februari 2022, dus ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen, krijgt u in congreslocatie Kanaal30 te Utrecht volop de gelegenheid om met collega-bestuurders, bouw- en infrabedrijven uit de Utrechtse regio standpunten en argumenten uit te wisselen. Wij geven u alle ruimte om kennis te nemen van, maar zeker ook begrip te kweken voor elkaars posities.

Binnenkort kunt u zich inschrijven voor deze unieke bijeenkomst (met buffet). Maar u kunt nu al de datum in uw agenda vastleggen: donderdag 10 februari 2022 in Kanaal30 te Utrecht. Wij verwelkomen u vanaf 16.00 uur (eindtijd: 20.00 uur).

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.