Toon 3 van 3

Strategische documenten

De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zijn belangrijke documenten. De Omgevingsvisie is een strategisch document, dat in samenwerking met de samenleving en ketenpartners wordt ontwikkeld. “Hierin bepaal je wat voor gemeente je wil zijn. Dat vereist politieke keuzes over het belang van economische groei versus de kwaliteit van het leefklimaat en duurzaamheid.”
In het Omgevingsplan worden vervolgens per gebied de beoogde kwaliteiten gekoppeld aan concrete regels ten aanzien van geluid, stof, functie, et cetera. Het is daarmee de vervanger van het bestemmingsplan. “Ook het Omgevingsplan is een document van de gemeenteraad. Zij kan per gebied aanwijzen welke kwaliteit wordt beoogd. In de praktijk zal hiervoor wel de ondersteuning vereist zijn van vakspecialisten.”
Volgens Horselenberg is het cruciaal dat gemeenteraden alvorens over te gaan tot invoering eerst goed nadenken over de wijze waarop zij willen veranderen. “Hanteer de juiste invoeringsstrategie. Alles helemaal anders doen hoeft helemaal niet te passen bij jouw gemeente. Consolideren kan ook een keuze zijn.”

  • Klik hier voor de Powerpoint-presentatie van Eelke Horselenberg. Voor meer informatie kunt u met hem contact opnemen via omgevingswet@vng.nl.
  • Klik hier voor het Dossier Omgevingswet op de website van de VNG.
  • Klik hier voor een video van de VNG op YouTube waarin wordt uitgelegd wat de Omgevingswet voor u als raadslid gaat betekenen.
  • Deze animatie geeft meer inzicht in het Omgevingsplan en de afwegingsruimte die gemeenteraden hebben.
Toon 3 van 3
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.