Erik Wietses legt zijn taken als gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente De Bilt neer. Tussen het college en de gemeentesecretaris is verschil van inzicht ontstaan over de besturing van de organisatie.

Het college en Wietses hebben in goed overleg besloten om uit elkaar te gaan. Bestuur en organisatie zullen op een nader te bepalen moment afscheid van de gemeentesecretaris nemen.

De continuïteit in de bedrijfsvoering en ondersteuning van het college is geborgd. De overige twee leden van de directie nemen de taken van de gemeentesecretaris tijdelijk waar. De intentie is om op zo kort mogelijke termijn in de opvolging te voorzien.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.