Informatie

Aanjaagteam gaat mensen met beperking stimuleren om in de politiek te gaan

0

Minster Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aanjaagteam van vier bestuurders aangesteld, dat mensen met een beperking moet gaan enthousiasmeren voor deelname aan de politiek. Utrecht is in het team goed vertegenwoordigd: drie van de vier teamleden zijn Utrechtse bestuurders. Arjan Koerts is statenlid van de provincie Utrecht, Tjarda Struik is gemeenteraadslid in Zeist en Rob van den Hoek is lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Vierde bestuurder is Marleen Sanderse, burgemeester van Hattem. Meer betrokkenheid van mensen met een beperking bij de politiek is hard nodig. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers…

Voordracht voor Bakhuis-Woltersprijs 2022 geopend

0

Inwoners van de provincie Utrecht kunnen weer kandidaten voordragen voor de Bakhuis-Woltersprijs 2022. De prijs geeft erkenning aan een persoon die zich in de provincie volop inzet voor de maatschappij en voor vrouwenemancipatie in het bijzonder. Lineke Maat, toenmalig directeur van de stichting Taal Doet Meer, verdiende vorig jaar de Bakhuis-Woltersprijs tijdens de allereerste uitreiking. De stichting zet zich samen met honderden vrijwilligers in voor Utrechters die minder taalvaardig zijn. “De Bakhuis-Woltersprijs gaf mij de mogelijkheid om deze thematiek onder de aandacht te brengen”, zegt Lineke. Als jurylid mag zij nu meebepalen wie dit jaar de prijs verdient. “Dat mag…

Mirjam Sterk voorgedragen als nieuwe gedeputeerde Utrecht

0

De CDA-fractie in Provinciale Staten van Utrecht draagt Mirjam Sterk voor als opvolger van oud-gedeputeerde Hanke Bruins Slot, die sinds 2022 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is. “Na het vertrek van Hanke Bruins Slot uit het College van Gedeputeerden kiest het CDA opnieuw voor een kandidaat met ruime politieke ervaring, een groot netwerk en verbindende kwaliteiten”, zegt CDA-fractievoorzitter Chris Westerlaken. “Met haar brede maatschappelijke ervaring is ze in staat zich snel in te werken in de belangrijke Utrechtse vraagstukken.” Mirjam Sterk zat van 2002 tot 2012 in de Tweede Kamer, onder meer als woordvoerder sociale zekerheid, integratie en immigratie…

Burgemeester Petra Doornenbal aanbevolen voor herbenoeming

0

De gemeenteraad van Renswoude heeft burgemeester Petra Doornenbal-van der Vlist aanbevolen voor herbenoeming. Mevrouw Doornenbal, tevens bestuurslid van de VNG Utrecht, is sinds september 2016 burgemeester van Renswoude. Haar eerste termijn loopt in september 2022 af. De aanbeveling van de gemeenteraad is kenbaar gemaakt aan commissaris van de Koning, Hans Oosters. Hij stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen. Burgemeester Petra Doornenbal en Renswoude matchen goed, raad gaat voor herbenoeming https://t.co/2maPn483mj #woudenberg — RTV Utrecht (@rtvutrecht) January 18, 2022

Magda Jansen beëdigd als burgemeester Woudenberg

0

De Utrechtse Commissaris van de Koning Hans Oosters heeft dinsdag 11 januari  Magda Jansen beëdigd als burgemeester van Woudenberg. Dat gebeurde tijdens een buitengewone gemeenteraadsvergadering. De commissaris heette de nieuwe burgemeester bij die gelegenheid hartelijk welkom in de provincie. Magda Jansen is nu de jongste burgemeester van Nederland. Voor haar benoeming tot burgemeester was Jansen raadsgriffier in de gemeente Roosendaal. Daarvoor werkte zij onder meer als adviseur van de regioburgemeester bij de politie Zeeland-West-Brabant, en als adviseur veiligheid bij de gemeente Soest.

1 5 6 7 8 9 48