Toon 2 van 3

Vaardigheden zijn cruciaal

Het is een bewuste keuze geweest om de vereniging die richting op te sturen, aldus Janssen. “Daar heeft het bestuur voortvarend en gestaag aan gewerkt. Over beleid kan iedereen lezen, maar met elkaar goede informatie delen en vaardigheden aan de orde stellen is eigenlijk waar het om gaat. Dat is ook iets waar ik me bij thuis voel. Samen het gevoel van urgentie delen om de aandacht vooral op dat type onderwerpen te richten.”

Hij is er namelijk van overtuigd dat de wijze waarop een bestuurder met zijn omgeving communiceert van doorslaggevende betekenis is voor de vraag of hij of zij de gestelde doelen haalt. “Doe je het op de verkeerde manier, heb je niet de juiste vaardigheden? Dan red je het dus niet. Zelfs niet als de inhoud klopt. De verpakking van de boodschap, de manier waarop je acteert en communiceert, de houding en het gedrag zijn enorm belangrijk geworden. Het is daarmee van groot belang om door te krijgen hoe die mechanismen werken. En dat hebben wij zoveel mogelijk onder de aandacht van onze leden willen brengen.”

Met de goede dingen bezig

Janssen is er trots op hoe de vereniging zich tijdens zijn voorzitterschap heeft ontwikkeld. “We hebben natuurlijk de beschikking over een geweldig secretariaat, wat ons als bestuur in staat stelde om ons met name ook over de inhoud te buigen. De VNG afdeling Utrecht is voor steeds meer raadsleden, wethouders, burgemeesters, secretarissen en griffiers gaan leven.”

Er is veel gebeurd in de afgelopen tien jaar. “We hebben een goede website, versturen maandelijks een digitale nieuwsbrief, organiseren ieder voor- en najaar een congres, en bieden daarnaast onze leden regelmatig kleinere, meer specialistische bijeenkomsten aan. De diversiteit van het aanbod is absoluut toegenomen.”

Dat is mede te danken aan de leden zelf. “We hebben ons altijd afgevraagd: zijn we wel met de goede dingen bezig? Doen we wel dat waar het werkveld behoefte aan heeft, of waarvan wij en onze leden vinden dat het goed is om over te hebben? Het past in deze tijd om interactief de leden te consulteren. Je wilt als bestuur toch representatief kunnen zijn voor wat er bij de leden leeft. Mijn gevoel is dat dit in tien jaar tijd sterk is verbeterd. Daar zijn we blij mee en daar mogen we ook best trots op zijn. Het is prettig te merken dat anderen de VNG afdeling Utrecht nog weleens als voorbeeld aanhalen.”

Een beetje eigenzinnig

Hij loopt al heel wat jaren mee in het lokaal bestuur. In zijn jaren als voorzitter van de VNG afdeling Utrecht heeft Janssen het Utrechtse bestuurswereldje beter leren kennen. “Het karakteristieke van deze provincie zit hem met name in de unieke combinatie van ecologie en economie. Beide gaan hier namelijk heel goed samen. Enerzijds bruisen we van de economische bedrijvigheid. Anderzijds verkeren we in een hele groene, historische provincie. Het kerkelijke en het wereldlijke gaan hier al eeuwenlang hand in hand. Dat zit in onze genen, net als verdraagzaamheid en tolerantie. We gunnen elkaar de ruimte om verschillend te zijn. Terwijl de Drent, de Twent, de Fries en de Limburger meer collectieve identiteit hebben, hecht de Utrechter juist aan zijn eigenheid. We zijn een beetje eigenzinnig, en dat willen we ook graag zo houden. Iets wat je in onze bestuurscultuur terugvindt. ”

Ondanks die eigenzinnigheid zijn de relaties tussen de 26 bij de VNG afdeling Utrecht aangesloten gemeenten goed, aldus Janssen. “Natuurlijk zijn er weleens spanningen en heeft ieder zo zijn eigen taken en prioriteiten. Maar tegelijkertijd is iedereen er ook terdege van doordrongen dat we een kleine provincie zijn met veel inwoners en veel kostbaarheden en dat we daar met elkaar wel zuinig op moeten zijn.”

Toon 2 van 3
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.