In de aanloop naar een nieuw regeerakkoord heeft Metropoolregio Utrecht een agenda opgesteld waarin staat waar de regio sterk in is en waarmee zij Nederland vooruit kan helpen, maar ook wat nodig is om sterk te blijven en waarin MRU en Rijk samen kunnen optrekken.

Metropoolregio Utrecht is één van de snelst groeiende regio’s van Nederland, zowel in het stijgende inwoneraantal als in de ontwikkeling van de economie. Naast kansen levert dat echter ook knelpunten op.

Een aantal knelpunten die de regio samen met het volgende kabinet wil oplossen zoals het landelijk grootste woningtekort, een goede verkeersdoorstroming rondom Utrecht en de toekomst van het landelijk gebied. Daarvoor moet wel het stroomnetwerk uitgebreid, het stikstofprobleem worden opgelost en het spoor- en wegennet worden uitgebreid.

In de Metropoolregio Utrecht werken U10, regio Amersfoort, Utrechtse gemeenten binnen de regio Foodvalley en provincie Utrecht samen met de Economic Board Utrecht aan ruimtelijk-economische opgaven.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.