De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht van Hans Oosters als nieuwe commissaris van de Koning van de provincie Utrecht. De benoeming gaat in op 1 februari 2019.

Oosters volgt huidig commissaris van de Koning Willibrord van Beek op, die per 1 februari 2019 met pensioen gaat. Volgens Provinciale Staten van Utrecht past Oosters uitstekend in het bestuurlijk profiel dat zij hadden opgesteld voor de vervanger van commissaris Van Beek.

Hans Oosters (56) studeerde staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is sinds 2005 dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam. Vanaf 2015 is hij voorzitter van de Unie van Waterschappen (UvW). Hij is tevens lid van de PvdA en heeft bestuurlijke ervaring als gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Gouda, voorzitter van het Intergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH) en burgemeester van de gemeenten Bergambacht en Ouderkerk. Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) was Hans Oosters secretaris van het bestuur en de directieraad.

Als voorzitter van de UvW heeft Hans Oosters zich ingespannen voor de bevordering van samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen om gezamenlijk grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Met de totstandkoming van het Inter Bestuurlijk Programma (IBP) heeft de Rijksoverheid zich aangesloten bij deze samenwerking. Samen wordt onder meer gewerkt aan energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.