Inschrijven

    Hieronder kunt u zich inschrijven voor het Najaarscongres 2022 van de VNG Utrecht in Baarn.
    Voor het Najaarscongres 2022 zijn uitgenodigd: de burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, raadsleden en griffiers van de 26 Utrechtse gemeenten; alle leden van Provinciale Staten, de leden van het college van Gedeputeerde Staten, de provinciesecretaris en de statengriffier; alsmede de leden van de dagelijkse besturen van de waterschappen. Ook leden van raadscommissies zijn van harte welkom.
    Bij inschrijving doen wij u het dringende verzoek om, indien u onverhoopt toch verhinderd bent, dit zo snel mogelijk en in ieder geval een week voor aanvang van de bijeenkomst bij ons te melden. Dit kan via secretariaat@vngutrecht.nl.