Programma

Vanaf 09.15 uur: mogelijkheid tot inloggen als deelnemer aan het digitale congres

Deel 1 – ALV VNG Utrecht

Als eerste is om 09.30 uur de Algemene Ledenvergadering van de VNG Utrecht aan de orde. Deze wordt gehouden na een kort welkomstwoord van Sjors Fröhlich, burgemeester van Vijfheerenlanden, en Maarten Divendal, voorzitter van de VNG Utrecht en burgemeester van De Ronde Venen. Op de agenda staan onder andere het jaarverslag 2019 en de begroting 2021. Zoals te doen gebruikelijk geeft de landelijke VNG aansluitend een toelichting op de ‘Haagse ontwikkelingen’. Dit onderdeel wordt verzorgd door Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG.

09.30 uur: Opening

  • Welkom in de gemeente Vijfheerenlanden met burgemeester Sjors Fröhlich en Maarten Divendal, voorzitter VNG Utrecht en burgemeester De Ronde Venen

9.35 uur: Huishoudelijk deel VNG Utrecht

  • Algemene Leden Vergadering van de VNG Utrecht
  • Haagse actualiteiten door Leonard Geluk, algemeen directeur VNG

Deel 2 – Aanbod van Utrecht

Het tweede programmaonderdeel begint om 10.05 uur en betreft het zogeheten Utrechts Aanbod. Op woensdag 17 maart 2021 zijn er weer landelijke verkiezingen. De uitkomst daarvan is ook van belang voor de toekomst van de regio Utrecht. Daarom is het goed nu al te bezien wat het nieuwe kabinet, de provincie Utrecht, de Utrechtse gemeenten en waterschappen voor elkaar zouden kunnen betekenen. Wat zijn de belangrijkste thema’s en ontwikkelingen in de regio waarmee in het nieuwe regeerakkoord rekening moet worden gehouden? Wat is kortom het Utrechts Aanbod aan het nieuwe kabinet?

Na een wervende pitch van Hans Oosters, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, worden, onder leiding van presentator Elisabeth van den Hoogen, de vijf onderwerpen uit het Utrechts Aanbod besproken: wonen, werken, bereikbaarheid, groen en klimaat/energie. Daarbij komt ook ter sprake hoe de regio hier samen in kan optrekken richting Den Haag.

In de weken hieraan voorafgaand nodigt de provincie de Utrechtse gemeenten, regio’s en waterschappen al uit te reflecteren op de conceptversie van het Utrechts Aanbod. Via polls en een speciaal chatkanaal kunnen de kijkers bijdragen aan de discussie. Aan het einde vatten Hans Oosters en Maarten Divendal de gezamenlijke inzet van de provincie en gemeenten richting Den Haag samen.

10.05 uur: Hans Oosters, Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, over ‘Het Utrechts Aanbod’

10.10 uur: bespreking van een vijftal hoofdthema’s uit ‘Het Utrechts Aanbod’ (wonen, werken, bereikbaarheid, groen en klimaat/energie) onder leiding van presentator Elisabeth van den Hoogen. Gesprekspartners zijn Hans Oosters, Peter den Oudsten (waarnemend burgemeester Utrecht), Cees van Eijk (wethouder Amersfoort), Astrid van de Klift (gemeentesecretaris Veenendaal), Judith de Vor (raadslid Oudewater) en prof. dr. Anton Pijpers, collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht, namens de triple helix.

11.05 uur: Afronding en conclusies door Hans Oosters en Maarten Divendal

Deel 3 – Toekomst Openbaar Bestuur (besloten)

Het derde deel van het Najaarscongres staat in het teken van de Toekomst van het Openbaar Bestuur. Dat deel begint om 11.30 uur. Op 18 oktober 2019 heeft Kajsa Ollongren, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, daarover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, beter bekend als ‘de Thorbeckebrief’. Naar aanleiding hiervan maakt het ministerie deze maanden een ronde langs de twaalf provincies. Tijdens de bijeenkomsten gaat Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het ministerie van BZK het gesprek aan met provinciale, gemeentelijke en waterschapsbestuurders met ‘bestuurlijke organisatie’ in hun portefeuille.

Deze Utrechtse ontmoeting vindt eveneens digitaal plaats en wordt ook verzorgd vanuit het stadhuis van Vianen. Na een korte plenaire inleiding gaan de deelnemers virtueel in subgroepen uiteen om door te praten over twee thema’s: ‘de provincie als middenbestuur’ en ‘regionale samenwerking’. Een eerste terugkoppeling van de gevoerde discussie in hun subgroep wordt plenair gedaan door respectievelijk commissaris Hans Oosters en gedeputeerde Hanke Bruins Slot. Aansluitend zal Chris Kuijpers aangeven wat met de opbrengst van de bespreking van beide thema’s wordt gedaan en schetst hij het vervolgproces.

Vanaf 11.15 uur: mogelijkheid tot inloggen op platform BZK

11.30 uur: Discussie over de toekomst van het openbaar bestuur in twee deelsessies:

  • ‘de provincie als middenbestuur’
  • ‘regionale samenwerking’

12.45 uur: Einde