De Utrechtse natuurorganisaties hebben samen de Natuurvisie Utrecht 2050 gepresenteerd. Namens de VNG Utrecht nam Marcella van Esterik de Natuurvisie in ontvangst.

De visie beschrijft tot in detail de toekomstscenario’s voor de zes belangrijkste landschapstypes in de provincie Utrecht: veenweidegebied, de laagveenmoerassen, het rivierengebied, Utrechtse Heuvelrug, Eem en Randmeren en de Gelderse Vallei.

Om die scenario’s realiteit te laten worden, moet er nu worden gehandeld, vinden de betrokken natuurorganisaties. Zeker met het oog op de huidige klimaat- en biodiversiteitscrisis.

De natuurvisie draait voor een groot deel om water. Door klimaatverandering nemen extreme weersomstandigheden toe. Perioden van droogte en extreme regenval wisselen elkaar af, met ingrijpende gevolgen voor de natuur en het landschap.

De visie richt zich daarnaast op natuur in de stedelijke omgeving. Voor iedere bewoner begint natuur bij de voordeur. Door steden te vergroenen zorgt dit voor een leefbaar en toekomstbestendig klimaat en wordt de stad verbonden met het buitengebied.

De Natuurvisie Utrecht 2050 is een initiatief van de Oostbroekorganisaties; een Utrechts samenwerkingsverband van Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Utrecht, IVN en Staatsbosbeheer.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.